Nooit meer spuien; sluiten van de waterkringloop bij verbeterd substraatloos telen door selectieve verwijdering van zout uit drainwater met elektrodialyse

Beschrijving

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft als doel om tot een (nagenoeg) nulemissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te komen in 2027. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. Het doel van het voorgestelde project is hier aan bij te dragen door de ontwikkeling van een compleet nieuw en emissieloos teeltconcept bestaande uit een integraal concept van
1) een nieuwe type teeltgoot zonder substraat (De Nieuwe Bemestingsmethodiek, DNB) en
2) een snelle monitoring en regeling voor meststoffen met ontzouting door elektrodialyse.

Partners zijn Futagrow, A3Technology, Fujifilm, Priva, Proeftuin Zwaagdijk, TNO, LTO Glaskracht en het Netherlands Water Partnership (NWP). De ontwikkeling zal geschieden in zowel proefkassen als deels op laboratoriumschaal waarbij het toetsgewas tomaat is. Er zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds ontwikkelde kennis zoals de kennis van Futagrow of bijvoorbeeld het standaard drainwater referentiemodel (ontwikkeld door WUR Glastuinbouw).

De substraatloze teelt heeft de potentie in zich om de wijze waarop gewassen bemest worden sterk te veranderen en te verbeteren. Parallel aan de ontwikkeling van de DNB wordt de technologie van elektrodialyse ontwikkeld met de consortiumpartners Fujifilm en IEC. Een belangrijke stap voor een gesloten waterkringloop is het economisch en rendabel kunnen verwijderen van storende ballastzouten als natrium Elektrodialyse is een membraantechnologie waarmee snel kunnen worden gestuurd op de juiste samenstelling en het selectief verwijderen van storende ballastzouten en zo goede perspectieven te bieden met een laag energiegebruik en een hoge mate van zoutverwijdering. Elektrodialyse is in de glastuinbouw met haar specifieke omstandigheden nog niet eerder toegepast en op grotere schaal aangetoond en is innovatief.

De algehele projectleiding is in handen van TNO. Het onderzoek wordt verricht door de kennistellingen TNO en Demokwekerij Westland (behorende tot de organisatie Proeftuin Zwaagdijk). Partners A3 Technology, Consortium Futagrow, Fujifilm, IEC en Priva hebben een actieve rol in de ondersteuning en begeleiding van het onderzoek. De sectororganisaties LTO Glaskracht Nederland en Netherlands Water Partners begeleiden het onderzoek en dragen zorg voor kennisoverdracht naar zowel de tuinbouwsector als de watertechnologiesector. 

Projectnummer 1605-110
Startdatum 01-04-17
Einddatum 30-04-19
Afgerond Nee
Uitvoerder TNO

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer