WaterWaarden

Beschrijving

Voor een economische bedrijfsvoering is het voor telers van belang dat zij geen teeltrisico’s lopen bij het terugdringen van emissie. Dit onderzoek richt zich op de telers van glasgroente op substraatmatten. Door kennis over de relevante stoffen en hun grenswaarden kan tijdig gesignaleerd worden of ingrijpen in de waterstromen nodig is. In de advieskaart staat het overzicht van grenswaarden waaraan druppelwater moet voldoen. Zodoende kunnen telers hun water zelf beoordelen door de kritische parameters te (laten) bepalen op kritische momenten of bij twijfel. De grenswaarden worden via drie series proeven onderzocht. Komkommer is als voorbeeldgewas gekozen.

Resultaten

Uit dit onderzoek bleek dat van de onderzochte parameters er een aantal zijn die bij verhoogde concentraties in het water een groter risico vormen dan tot nu toe leek. Dat zijn:

  • Hoewel salicylzuur vaak in verband wordt gebracht als antioxidant wat de plant weerbaar kan maken tegen aanval van pathogenen blijkt salicylzuur bij overmaat in water schadelijk te zijn voor planten. De oxiderende werking is dan blijkbaar zo sterk dat het de wortels aantast.
  • De metalen nikkel en aluminium bleken toxisch voor de plant bij overmaat. Tevens kunnen deze niet opneembare metalen in water concurrerend zijn met de opname van sporenelementen (antagonisme), waardoor gebrek aan andere elementen ontstaat.
  • De biocide fluor wordt toegepast voor glasreiniging van de kas. Achtergebleven resten in water geven schade wanneer die in contact komen met wortels. Daarnaast kan fluor ook in dampvorm over gaan waardoor ook verbrandingsschade bovengronds kan ontstaan. Zeker wanneer er onvoldoende luchtuitwisseling met de buitenlucht plaats vindt.
  • De biocide perazijnzuur blijkt behoorlijk schadelijk te kunnen zijn. Het wordt als reinigingsmiddel ingezet in druppelwater. Het zou aan te bevelen om perazijnzuur met en sneltest te meten in druppelwater, net zoals waterstofperoxide bij de toepassing gemeten wordt met sneltestmethoden.

Voor komkommer, tomaat en paprika zijn advieskaarten voor telers opgesteld. Omdat de grenswaarden met circa 50% marge zijn opgesteld, zijn er geen verschillen voor deze drie gewassen voor wat betreft de onderzochte parameters. In de advieskaart zijn tevens concentraties opgenomen die in de praktijk voor kunnen komen. 

Projectnummer 14565
Startdatum 01-02-12
Einddatum 01-11-12
Afgerond Ja
Budget €64.990
Uitvoerder Groen Agro Control
Document

Onderzoek en projecten teelt en bemesting