Glastuinbouwondernemers meten waterkwaliteit rond hun bedrijf

Hoogheemraadschap van Delfland

Glastuinbouwondernemers in de omgeving van het Van den Burggemaal in het Westlandse Monster zijn 15 oktober gestart met het meten van zout- en nitraatgehaltes in het water rond hun bedrijf. De betrokken telers zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van goed zoet oppervlaktewater. Omdat op deze plek in ons gebied sprake is van zoute kwel, maalt het Van den Burggemaal structureel water uit om het zout af te voeren. Doel van het samen meten is om te kijken of dat zuiniger kan.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “In tijden van droogte pompen wij zoet water vanuit het Brielse Meer ons gebied binnen om de peilen en de waterkwaliteit op niveau te houden. Wij hebben daarover afspraken met collega-waterschap Hollandse Delta. Als wij dan een deel daarvan weer het gebied uitmalen bij Monster is dat zonde van het schaarse zoete water en van de energie die daarvoor nodig is. Samen met de ondernemers kijken wij of wij tot een optimalisatie kunnen komen.” In december worden de eerste resultaten verwacht van het samen meten.

Meer nieuws registratie

Watergift nauwkeurig meten

In de winter is de watergift laag en in de zomer wordt meer water gegeven. “Bij een druppelinstallatie is de watergift in de zomer maximaal 10 liter...

Lees meer