Glastuinbouw Waterproof Substraat

Beschrijving

Het doel van dit project is het voorkomen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool door het maximaliseren van het hergebruik, het zuiveren en valoriseren van het restant te lozen water, alsmede te zorgen voor een brede acceptatie en implementatie in de glastuinbouwsector.

Het plan van aanpak bestaat uit het (door)ontwikkelen van technieken en technologieën om groeiremming (de belangrijkste reden voor lozing in de sierteelt) te voorkomen, het optimaliseren van de bemestingsstrategie en het zuiveren en valoriseren van de reststroom. Communicatie van resultaten naar de sector loopt als rode draad door alle (7) werkpakketten heen.

Resultaten

Voor het behalen van het de projectdoelen werd in zeven verschillende werkpakketten aan deeloplossingen gewerkt. De werkpakketten zijn:

  1. Groeiremming voorkomen
  2. Detectie groeiremming
  3. Nieuwe meet- en regeltechnieken bemesting
  4. Optimalisatie bemesting
  5. Zuivering (restant) water
  6. Valorisatie reststromen
  7. Communicatie
Projectnummer KRW09064
Startdatum 01-05-10
Einddatum 31-10-12
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten gietwater