Microfloramanagement in de tuinbouw

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht in hoeverre Microfloramanagement kan leiden tot reductie van productieverliezen, vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, verhoging van de productie in kg/m2 en tot een emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen (door verwijdering van residuen gewasbeschermingsmiddelen uit giet- en recirculatiewater).

 

 

 

Resultaten

In de praktijk is gebleken dat de praktijkcondities waaronder microflora management heeft plaatsgevonden niet optimaal zijn. Gedurende het project zijn aanpassingen doorgevoerd bij de verschillende teelten (specifiek chrysant en paprika), zoals het reinigen van het leidingsysteem, extra bijmengen van drainwater en alternatieve manieren om organische voedingsstoffen bij de planten te krijgen. Het bijstellen van de praktijkcondities heeft een duidelijk beeld gegeven van de kritische succesfactoren om microflora management toe te passen in de tuinbouw, wat een belangrijk uitgangspunt was van het project. 
Gedurende de projectperiode zijn resultaten behaald, maar door de suboptimale praktijkcondities is het bevestigen van een causaal verband tussen de microflora management methodiek en de behaalde teeltresultaten nog niet mogelijk geweest. Aanvullend onderzoek naar deze relaties is nodig.

 

 

Projectnummer 15071
Startdatum 01-06-14
Einddatum 15-03-16
Afgerond Ja
Budget €32.854
Uitvoerder Water IQ International
Document

Onderzoek en projecten gietwater