Evaluatie zuiveringstechniek II

Beschrijving

In dit project worden in samenwerking met technologieleveranciers 7 tot 10 waterzuiveringstechnologieën getoetst op effectiviteit, toepasbaarheid en haalbaarheid. Het gaat hierbij om het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (en eventueel nutriënten) uit lozingswater, het verwijderen van o.a. remstoffen, herbiciden, groeiremmende stoffen, ziekteverwekkers uit recirculatiewater, het ontzouten van grondwater en het (selectief) ontzouten van recirculatiewater en het beschikbaar maken van alternatieve waterstromen, zoals condenswater van de WKK.

Resultaten

Waterschappen treffen gewasbeschermingsmiddelen aan in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in concentraties die hoger zijn dan de waterkwaliteitsnorm. Het beleidsvoornemen van de overheid is om deze normoverschrijdingen terug te dringen door het verplicht stellen van zuiveringstechnieken. Onderzocht werden de nieuwe technieken en behandelmethoden en eerder onderzochte technieken die nu getest zijn bij hogere concentraties gewasbeschermingsmiddelen. H2O2 (inline en batch) gaf wisselende resultaten (20-90% gemiddeld over de twaalf gewasbeschermingsmiddelen) en lijkt daarmee nog niet praktijkrijp. Combinatie van H2O2, ozon en UV (inline) haalde 98% zuivering, evenals batchgewijze behandeling met ozon en UV. Meervoudige behandeling van water met H2O2 en LDUV gaf na drie passages langs de UV-lamp een effectiviteit van 87%. Bij een tienvoudige concentratie middelen in Standaard Water werd de effectiviteit van inline behandelen met H2O2 en LDUV 85%, voor H2O2 en MDUV 82% en voor kortdurende proeven voor ozon met actief koolfilter nagenoeg 100%. Bij een honderdvoudige concentratie werd de effectiviteit voor LDUV 78%, voor MDUV 65% en voor ozon en actief kool 99%. De systemen lijken dus behoorlijk robuust tegen wisselende concentraties middelen.

Dit is een vervolg van het project 'Evaluatie Zuiveringstechnieken'.

Projectnummer 14997
Startdatum 01-01-14
Einddatum 01-12-14
Afgerond Ja
Budget €50.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten gietwater