Goed gietwater uit afvalwater (opkweek)

Beschrijving

Het project ontwikkelt een technologieconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw. Het bestaat uit de zuivering van afvalwater (drain) naar demiwaterkwaliteit dat kan worden ingezet voor de productie van gietwater met bijvoorbeeld membraandestillatie.

Resultaten

Zowel het Technologie Cluster project als ook het KRW-project Glastuinbouw Waterproof laten zien dat een eerste slag is te bereiken door zogenaamde Best Practises maatregelen, zoals het aanleggen van voldoend grote buffers, dynamische EC-meting, lekvrij watergeefsysteem, etc. Veel van deze maatregelen zijn terug te vinden in de rapportage van het KRW-project maar ook in de blauwdruk waterstromen glastuinbouw en in de rapportage van het project Emissiemanagement van LTO Groeiservice (flyers).

In de TC wordt naast specifieke oplossingsrichtingen voor de 6 individuele bedrijven ook in generieke zin aandacht besteed aan maatregelen om de spui te verminderen. Hoewel geconstateerd is dat nutriënten- terugwinning bij opkweekbedrijven lastig is vanwege het gebruik van een veelvoud aan recepturen(veel verschillende voedingsstromen), is het denkbaar dat door de aanleg van meer buffercapaciteit voor de opslag van dit overtollig voedingswater in combinatie met het gebruik van ion-specifieke meetapparatuur en dynamische EC-meting het hergebruik van dit water alsnog mogelijk wordt (verminderde spui).

Projectnummer 14344
Startdatum 01-01-11
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €€ 210.000
Uitvoerder TNO
Document

Onderzoek en projecten gietwater