Opwerking en hergebruik van brijnen

Beschrijving

Het zoeken naar technieken waarmee brijnen (de zoute geconcentreerde afvalwater stromen) opgewerkt kunnen worden tot waardevolle technieken. Daarbij wordt gekeken naar bestaande en nieuwe technieken. Het onderzoek is een literatuurstudie.

Resultaten

In de glastuinbouw worden omgekeerde osmose installaties (RO) gebruikt om uit grondwater gietwater te bereiden. De zoute concentraatstroom (brijn) hierbij wordt geïnfiltreerd in de ondergrond, maar dit zal na 2013 naar verwachting alleen onder zeer strikte voorwaarden toegestaan zijn.

In opdracht van het Productschap Tuinbouw is door TNO samen met tuindersvereniging TTO onderzoek verricht naar mogelijkheden voor brijn: vermindering en alternatieve afzetmogelijkheden. Technieken die op korte termijn toepasbaar zijn, zijn RO met verhoogde recovery en Memstill membraandestillatie, eventueel met kristallisatie (MDC).

Voordelen zijn een hoge recovery en opwerking van het concentraat tot waardevolle producten. Het blijkt dat alternatieve afzetmogelijkheden, lozen van het brijn op brak water/zee en de vervaardiging van een zoutproduct mogelijk zijn. De belangrijkste conclusie is dat de kosten voor gietwater minimaal ca. 50% zullen stijgen wanneer infiltratie in de bodem, met de huidige technieken om brijn te beperken of afvoer/toepassing mogelijk te maken, niet meer mogelijk is.

Projectnummer 13826
Startdatum 01-12-09
Einddatum 01-06-10
Afgerond Ja
Budget €65.000
Uitvoerder TNO
Document

Onderzoek en projecten gietwater