Wat kunnen teeltbedrijven doen om de waterkwaliteit te verbeteren?

Petra Eekhoff

Tijdens een recente ledenbijeenkomst van de gewascoöperatie Snijcymbidium van Glastuinbouw Nederland gaf Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving, een algemene uitleg over de waterkwaliteit. Zo vertelde hij dat alle sectoren, dus niet alleen de glastuinbouw, landelijke meetpunten en regelgeving hebben om de waterkwaliteit te monitoren. "Telers kunnen beter de website van de diverse waterschappen gebruiken dan de bestrijdingsmiddelenatlas", is zijn advies.

Een toenemend aantal waterschappen presenteert namelijk actuelere gegevens over de waterkwaliteit dan de bestrijdingsmiddelenatlas.
Niet alleen het Ctgb, maar ook de toelatingshouder zelf kan beslissen om strengere eisen op een etiket te zetten als het middel te vaak in oppervlaktewater wordt gevonden. De waterschappen zetten steeds meer nieuwe technieken in om de waterkwaliteit te monitoren, zoals warmtecamera’s en droneboten maar ook DNA-techniek. Met deze DNA-techniek kan worden getraceerd bij welke tuin een (onbedoelde) lozing vandaan komt.

Stappen maken
Maar de algemene boodschap van Guus Meis aan de telers was dat de glastuinbouw nog steeds stappen moet maken om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren. "Er komen nog steeds te veel - onbedoelde - lozingen voor, die grote gevolgen kunnen hebben op de waterkwaliteit. Durf ook een buurman aan te spreken als u iets ziet dat nadelig is voor de waterkwaliteit. Het zou immers jammer zijn als straks een middel, dat u nodig heeft in uw teelt, niet meer beschikbaar is door het handelen van een collega-glastuinbouwondernemer”, zo stelde Guus Meis.
Bekijk hier het filmpje dat meer inzicht geeft in de gevolgen van een lozing. “En neem vooral de waterstromen op uw bedrijf met enige regelmaat door om lekverliezen te voorkomen”, aldus Guus Meis. 

Zie ook dit artikel dat onlangs is geplaatst op de website van Glastuinbouw Waterproof. Daarin staat meer informatie over wat teeltbedrijven kunnen doen om lekverliezen te voorkomen en daardoor te helpen de waterkwaliteit te verbeteren.
Of luister hier de podcast KasGesprek terug over de kwaliteit van het oppervlaktewater, met medewerkimg van onder andere Hoogheemraadschap Delfland.

 

Meer nieuws gietwater