Opti-flor treft voorbereidingen voor waterinfiltratie in tijden van overvloed

Jan van Staalduinen

Jaarrond goed gietwater hebben is voor telers van levensbelang. Om de beschikbaarheid op lange termijn te kunnen waarborgen, zijn er soms nieuwe oplossingen nodig. Orchideeënkwekerij Opti-flor uit Monster wil overtollig regenwater infiltreren in waterhoudende lagen onder het bedrijf, om het in droge tijden alsnog te benutten. “Daarmee worden we minder afhankelijk van externe bronnen en houden we de regie over ons gietwater in eigen hand”, zegt teeltmanager Rens van Antwerpen.

Leidingen liggen al klaar
Opti-flor is niet het eerste bedrijf dat zich op het pad van infiltratie begeeft, maar dik gezaaid zijn ze nog niet. Er komt ook heel wat bij kijken en zelfs na grondige voorbereiding kunnen zich situaties voordoen waarop niet was gerekend. Ondanks de onzekerheden en aanloopkosten verwacht teeltmanager Rens van Antwerpen dat de plannen binnen enkele jaren realiteit zullen worden.
“Bij de bouw van onze nieuwste kas hebben we de benodigde leidingen al aan laten leggen”, licht hij toe. “Zodra onze vragen over de betrouwbaarste infiltratietechniek zijn beantwoord, kunnen we het offertetraject in.”

Uitgebreid oriënteren
Het zijn lastige vragen, waar Van Antwerpen en zijn directie mee kampen. Infiltratie vereist maatwerk, dat goed afgestemd moet zijn op het bedrijf én zijn ondergrond. Waar zitten waterhoudende lagen, hoe groot zijn zij en hoe gedragen zij zich onder druk van omgevingsfactoren, zoals grondwateronttrekking, bodemdaling en kwel, om er enkele te noemen. Zelfs de gespecialiseerde aanbieders met wie het bedrijf contact heeft opgenomen, zijn het er niet over eens.
De teeltmanager: “Dat maakt het wel complex, want zelf hebben we de benodigde kennis niet in huis. Worden het meerdere diepe bronnen, of wordt het een enkele grote bron die wat minder diep ligt? Ik ben er nog niet over uit en blijf me daarom oriënteren, onder andere bij collega’s die de stap al hebben gezet. Van hun aanpak, uitdagingen of problemen kan ik veel leren.”

Regie behouden
Veel haast om de knoop door te hakken is er nog niet. Met een bassin waarin per hectare kas ruim 1.000 m3 regenwater kan worden opgeslagen, consequent recirculeren en osmose-apparatuur om indien nodig grondwater op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, kan de phalaenopsiskwekerij goed in de eigen waterbehoefte voorzien.
“Als je verder vooruit kijkt, zijn er mogelijk nieuwe oplossingen nodig”, stelt Van Antwerpen vast. “Osmose, of liever gezegd het brijnvraagstuk, staat ter discussie. Wij vinden het belangrijk om de regie over ons gietwater te behouden en minder afhankelijk te worden van externe bronnen. Wanneer we in de winter meer regenwater kunnen bufferen, hoeft dat ook helemaal geen probleem te zijn. Het is zonde om in de winter regenwater verloren te laten gaan dat we maanden later heel graag zouden willen gebruiken. Infiltratie lijkt ons een prima oplossing, mits het zijn kwaliteit behoudt.”

Meer nieuws gietwater