Recirculeren bij cymbidium

Gert Benders (Tuinbouwadviesbureau Van der Ende)

Cymbidium is een gewas dat bij lage EC’s wordt geteeld. De EC-gift bedraagt op de meeste bedrijven tussen 0,5 en 1,0 mS/cm, afhankelijk van de periode van het jaar. In de winterperiode geven telers meestal een lagere EC; 0,5 – 0,6 mS/cm terwijl in de groeiperiode (voorjaar/zomer) hogere EC’s worden gegeven: 0,8 – 1,0 mS/cm.

Vanwege deze lage EC-gift en de geringe watergift, heeft cymbidium lange tijd een collectieve vrijstelling gehad voor recirculatie. Deze vrijstelling is enkele jaren geleden komen te vervallen, waardoor ook deze telers het drainwater moeten opvangen en hergebruiken. De verwachting was dat oplopende natriumcijfers al snel de spelbreker zouden zijn. Cymbidium neemt namelijk weinig natrium op en uit onderzoek is gebleken dat natriumcijfers van 2 mmol/L of hoger tot groeivermindering leiden.

Nu we op diverse bedrijven enkele jaren ervaring hebben opgedaan met het recirculeren van drainwater, blijkt dat de natriumcijfers niet of nauwelijks oplopen. Voorwaarde is dan wel dat gebruik wordt gemaakt van natriumarme meststoffen. Bovendien is van belang dat de bedrijven beschikken over voldoende kwalitatief goed gietwater (regenwater of osmosewater).

In de afgelopen droge zomer was er op verschillende bedrijven een tekort aan gietwater, waardoor teeltbedrijven met leidingwater of met slootwater moesten werken. Dit leidde op de betreffende bedrijven tot een snelle stijging van de natriumcijfers, waardoor er moest worden geloosd of gespuid. Op bedrijven met voldoende goed gietwater, is het natriumcijfer niet opgelopen. Daar kan tot nu toe zonder spuien worden gerecirculeerd.

Meer nieuws drainwater