Hans van der Waal: ‘Bij start teelt first flush uit teeltgoten verwijderen’

Paprikateler Hans van der Waal in Zevenhuizen teelt 8,3 hectare rode en gele paprika’s. In november heeft de teeltwisseling plaatsgevonden. In het eerste jaar dat de individuele zuiveringsplicht van kracht was. De teler heeft daarom voor het einde van de teelt aangestuurd op drogere matten, zodat al het water van zowel de vuil- als schoondrainsilo was opgebruikt. Hierdoor hoefde er niets op het riool te worden geloosd.

Verontreinigd drainwater
Bij de start van het nieuwe teeltseizoen zijn de nieuwe steenwolmatten eerst volgedruppeld met schoon water (0 EC). Voor het uitdraineren van de mat is er aan beide uiteinden van de steenwolzakken een snede gemaakt. Het vrijkomende drainwater loopt vervolgens door de teeltgoot en neemt restanten van wortels en reinigingsmiddelen van de teeltwisseling mee. Dat water komt in de vuildrainsilo terecht.

Van der Waal: “Ongeveer een kwart van de hoeveelheid water dat we voor het voldruppelen van de matten hebben gebruikt, is als first flush (eerste drainwater) teruggekomen. Omdat we op een schone basis willen telen, houden we dat met middelen verontreinigde drainwater, zo’n 200 kuub, niet in het teeltsysteem. Voordat het op het riool kon worden geloosd, zijn eerst de reinigingsmiddelen door de zuiveringsinstallatie verwijderd.” Voor het schoonspuiten van de kas heeft de teler Eco-Forte gebruikt, een reinigingsmiddel op basis van gemodificeerd zoutzuur en zonder waterstoffluoride.

Lozen stoppen
Na het uitdraineren van de mat zijn de volgende dag de paprikaplanten op de mat gezet. Daarna is ook weer het druppelen met 3,5 EC begonnen. Omdat de planten in het begin nog niet zoveel water opnemen, is er veel drainwater wat in de vuildrainsilo terecht komt. “We wilden het drainwater zo snel mogelijk weer hergebruiken. Maar daar moesten we een aantal dagen mee wachten, omdat deze nodig waren voor het zuiveren en lozen van de first flush op het riool”, zegt de paprikateler.

De zuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van 1,5 m3/uur. Hierdoor duurde het ruim vijf dagen, voordat al het verontreinigde water uit de vuildrainsilo was behandeld en geloosd. “Voordat het water door de zuiveraar wordt behandeld, gaat het eerst over een doekfilter heen. Zodra er geen wortelresten meer op het doek te zien waren, wisten we dat we konden stoppen met lozen.”

Veel condenswater
Bij koud weer komt er veel condenswater vrij. Van der Waal: “Het is mooi schoon water om her te gebruiken. Echter mag het niet in het regenwaterbassin worden opgeslagen, maar moet het naar de vuildrainsilo, omdat het restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevat. Omdat de planten in de winter weinig water opnemen, raken de silo’s bij veel condenswater snel vol. Voordat de silo’s overlopen, moeten we dat goede gietwater na zuivering toch lozen op het riool. Dat is echt zonde van dit bruikbare water. We zouden het graag gezuiverd opslaan als gietwater in het regenwaterbassin.”

Vanaf het begin van de teelt past de paprikateler gestabiliseerde waterstofperoxide toe. Dit om het drainwater zo snel mogelijk her te gebruiken, schoon te houden en besmetting te voorkomen. De toepassing gaat tevens vervuiling van de druppelslangen tegen.

Niet zonder zuivering
Vanwege het eerste verontreinigde drainwater na de teeltwisseling en het condenswater in de winter kan de paprikateler niet zonder zuiveringsinstallatie. “De teelt is voor ons nog steeds leidend. Sommige telers prikken met een spijker alleen een gaatje in de mat en laten de planten het water opnemen. Wij willen de first flush uit het teeltgoten hebben en schoon beginnen. Dat kan in ons geval niet zonder zuiveringsinstallatie.”

Een derde reden voor de zuivering is natrium. In een droge zomer, zoals afgelopen jaar, kan het natriumgehalte hoog oplopen. Van der Waal: “In een normale zomer loopt het natrium niet al te hoog op, als het uitgangswater maar goed is. De grens voor het natriumgehalte hebben we al opgehoogd van 6 naar 8 mmol per liter. Maar ondanks dat, kan door een lange droogteperiode, bij inzet van veel osmosewater met 0,4 mmol natrium per liter, het natriumcijfer toch te hoog oplopen en is gezuiverd lozen noodzakelijk om natriumophoping in de mat te voorkomen.”

Lees hier meer over de teeltwisseling.

Meer nieuws drainwater