VitalFluid: lokale productie van nitraat uit lucht voor voeding van planten

Beschrijving

Doelstelling:
Ontwikkelen en testen van een teeltrecept (USDA-organic) voor tomatenteelt op substraat, waarbij de stikstofbemesting wordt ingevuld door lokale binding van stikstof door de plasma-techniek van VitalFluid. Klik hier voor een filmpje.

Projectomschrijving:
VitalFluid heeft een techniek ontwikkeld voor het produceren van nitraatvoeding uit lucht die wordt opgelost in het gietwater. Met behulp van elektriciteit wordt een plasma gecreëerd uit omgevingslucht en dit plasma wordt door het gietwater geleid. Hierin worden de actieve zuurstof en stikstof-componenten uit het plasma omgezet in nitraat, welke als voedingsstof kan worden toegepast in de teelt. Dit proces vindt ook in de natuur plaats tijdens een onweersbui.
In dit project is een bemestingsrecept ontwikkeld, passend binnen USDA organic teelt, waarin de stikstofvoeding gemakkelijk kan worden gestuurd. Een ‘standaard’ USDA organic teelt van tomaat wordt van half mei tot half november 2021 vergeleken met een USDA organic teelt waarin de stikstof component maximaal wordt ingevuld door VitalFluid.
Looptijd van de teelt is van 18 mei 2021 tot 16 november 2021.

Financiering:
Dit project wordt gefinancierd door het EU Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder Grant Agreement nummer 5049-1.

Resultaten

In een USDA-organic teelt van tomaat op substraat wordt gebruik gemaakt van organische stikstof. Die moet door micro-organismen rond de wortels worden omgezet in opneembaar stikstof voor het gewas. VitalFluid heeft een techniek ontwik-keld die op een natuurlijke manier in een reactor stikstofmeststoffen kan produceren met alleen lucht, water en elektriciteit, hierna genoemd ‘Natuurlijk stikstof’ (HNO3).

In een teeltproef is onderzocht of deze meststof is in te passen in een USDA-organic bemestingsschema. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen een organic teelt met ‘Natuurlijk stikstof’ en een standaard organic teelt (referentie). De proef heeft aangetoond dat ‘Natuurlijk stikstof’ is in te passen in een voedingsoplossing en voordelen biedt ten opzichte van organisch gebonden stikstof.

Kwaliteit op peil
In de referentie kwam de mineralisatie van de organisch geboden stikstof moeizaam op gang, waardoor NaNO3 moest worden ingezet om voldoende stikstof beschikbaar te hebben voor het gewas. Dit maakte recirculatie in de referentie onmogelijk (oplopend Na, daarmee minder K beschikbaar), terwijl in de behandeling met ‘Natuurlijk stikstof’ al het drainwater is hergebruikt. De productkwaliteit en productiviteit van het gewas bleven in de behandeling met Natuurlijk Stikstof goed op peil, maar kon door de moeilijke start in de referentie niet goed worden vergeleken met deze referentiebehandeling. Er is ook aangetoond dat ‘Natuurlijk stikstof’ als bron voor stikstof in organic teelt een emissieloze teelt mogelijk maakt en daardoor de ‘Resource Use Efficiency’ in deze teeltmethode kan verbeteren.

Projectnummer
Startdatum 01-03-21
Einddatum 31-12-21
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer