Vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken (Vegeta)

Beschrijving

Dit project ontwikkelt de aanpak om gewasbeschermingsmiddelen via vermifiltratie af te breken. Hierbij stelt het project de volgende onderzoeksvragen voor:

  • Kan vermifiltratie (filter van macrofauna) gewasbeschermingsmiddelen tot 95% afbreken?
  • Welke gewasbeschermingsmiddelen kan vermilfitratie afbreken?
  • Wat zijn de parameters die invloed hebben op het functioneren van de vermifilter in de glastuinbouw?

Via deze onderzoeksvragen kan een (optimale)  praktische uitvoerbare aanpak geformuleerd worden om vermifiltratie in de kas toe te passen.

Projectnummer
Startdatum 01-01-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Uitvoerder Royal Brinkman, Onderwaterboeren B.V

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer