Telersnetwerk; minder emissie door ionspecifiek bemesten naar plantbehoefte

Beschrijving

Doel van dit project is om te komen tot een verminderen van emissie van N en P door tijdens de teelt geen drainwater te spuien en een aangepaste teeltstrategie aan het einde van de teelt. In dit project wordt de kennis over ionspecifiek sturen die is opgedaan in het project Emissieloos telen' toegepast en gefinetuned in de praktijk.

Groen Agro Control geeft voedingsadvies aan telers zodat ze emissieloos kunnen telen en met laag nitraat en fosfaat kunnen eindigen aan het einde van de teelt (dit is bestaande kennis) en verzameld de feedback van telers (dit is nieuwe kennis). Door de feedback van de telers kunnen gewasreactie worden gekoppeld aan ionspecifieke voedingsopname. Daarmee kunnen vuistregels worden opgesteld van veilige grenzen in de verschillende teeltperiodes (deze vuistregels kunnen in 2019 gebruikt worden bij implementatie in de grotere groep).

Dit project wordt mede gefinancierd door Stowa

Projectnummer
Startdatum 01-05-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €85.000
Uitvoerder Groen Agro Control en Delphy

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer