Substraatloze teelt van chrysant op water

Beschrijving

In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. Gewerkt wordt aan:

  • Het ontwerp en testen van een nieuwe drijver/nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning.
  • Inzet op substraatloos telen door nieuwe ondersteuningstechnieken
  • Verbetering/optimalisatie van de groei en ontwikkeling in de bewortelingsfase en de fase na het planten.
  • Verbetering/optimalisatie van de stikstofbemesting (vermindering N en P emissie).
  • Inzicht verschaffen in de bedrijfseconomische consequenties van omschakeling van de gangbare teelt in de grond naar de teelt op water.

Het beoogde resultaat is:

  • Een voor de teelt van chrysant op water geschikt, robuust en betrouwbaar systeem dat een kwalitatief en kwantitatief betere productie kent dan de gangbare teelt in de grond.
  • Er is een innovatieve teeltmethode voor chrysant ontwikkeld dat tevens de basis vormt voor andere nog grondgebonden snijbloemen zoals lisianthus, aster en matricaria.
  • De teeltmethode leidt tot een aanzienlijke reductie van het gebruik en emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water.
  • Substraatloos telen van kwalitatief goede planten.

Dit project wordt mede gefinancierd door STOWA, LGC en Stimuflori.

Projectnummer
Startdatum 01-05-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €215.000
Uitvoerder Proeftuin Zwaagdijk

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer