Samen Meten

Beschrijving

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit. In twee pilotlocaties (de Heen en Geestvaartpolder en de Oranje Buitenpolder) meten glastuinders de EC-waarde en het nitraatgehalte in het oppervlaktewater rond hun bedrijf. De metingen zijn direct terug zien op www.delflandmeet.nl. De meters en website worden ter beschikking gesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland, de tuinders meten iedere twee weken de waterkwaliteit. Door samen data te verzamelen over de waterkwaliteit in de haarvaten van het watersysteem ontstaat er gezamenlijke kennis en de mogelijkheid om snel te handelen wanneer het nodig mocht.

Inmiddels is het tweede project gestart om de invloed van het gemaal van den Burg in Monster op de waterkwaliteit te monitoren. In 2019 gaat Samen Meten verder op locaties nabij Plas Prinsenbos en in de Dorppolder.

Projectnummer
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Uitvoerder Hoogheemraadschap van Delfland

Meer onderzoeken en projecten

Invloed van filtratie

Lopend

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  Filtratie is een belangrijk instrument om de...

Lees meer