Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw

Beschrijving

In dit project wordt een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie.

Het project beoogt nieuwe kennis op te leveren over adsorptie- en afbraakroutes voor gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende praktijkscenario’s. Duidelijk moet worden welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat hun ideale groeiomstandigheden zijn. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties.

Binnen dit project richten de onderzoekers zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel.

Het onderzoek wordt door KWR en WUR Glastuinbouw uitgevoerd binnen de crossover tussen de Topsectoren Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt medegefinancierd door Orvion B.V., Verhoeve Water & Milieu, Groen Agro Control, kwekerscollectief WEST 10 (vertegenwoordigd door Inno-Agro B.V. en Akanova B.V. De sector is via LTO Glaskracht Nederland betrokken bij de klankbordcommissie van dit project (waterschap Vallei en Veluwe is hier ook bij betrokken).

Projectnummer nvt
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €223.000
Uitvoerder KWR en WUR Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze...

Lees meer

Recirculatie Cymbidium II

Afgerond

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidiumvanwege de zoutgevoeligheid van het gewas een...

Lees meer