Invloed toegevoegde producten op waterkwaliteit

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 3 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

In het laatste werkparket wordt een methode ontwikkeld waarmee ingeschat kan worden in hoeverre toegevoegde producten schade kunnen toebrengen in de emissieloze teelt. Verschillende producten worden getest; te denken valt aan reinigingsmiddelen en weerbaarheidsverhogende stoffen.

Projectnummer
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR en Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater...

Lees meer