Effect chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 4 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

In 2017 wordt op labschaal en in kleinschalige kasproeven onderzocht in welke mate er bij het gebruik van chloorhoudende ontsmettingsproducten restproducten worden gevormd, en of dit de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant beïnvloedt. In 2018 wordt de neveneffecten van ontsmettingsmiddelen met een duurproef onderzocht, en worden adviezen en protocollen voor toepassing in een emissieloze teelt opgesteld.

Projectnummer 1605-099
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer