Toepassing van forward osmosis in de tuinbouw

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Mede ter ondersteuning van WP1, wordt in WP2 onderzocht of forward osmosis een geschikte technologie is voor het terugbrengen van de volumes van de spui en de te zuiveren waterstromen bij zowel collectieven als individuele bedrijven. Daarnaast wordt onderzocht of forward osmosis een kosteneffectieve ontzoutingstechnologie is waarmee de kwaliteit van alternatieve gietwaterbronnen (bv grond- of oppervlaktewater), kan worden verbeterd, waardoor natriumophoping en daardoor gewasschade in emissieloze teelten kan worden voorkomen. In 2017 worden deskstudie en lab tests uitgevoerd In 2018 experimenteel onderzoek op semi(praktijkschaal met zowel model als praktijkwater, en een technisch economische evaluatie van de toepasbaarheid van forward osmosis in de (glas)tuinbouw.

Projectnummer 1605-056
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-03-19
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR Water

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer