Optimaal beheer waterstromen en zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. 

In dit werkpakket worden GBM-zuiveringstechnologieën en strategieën geschikt en robuust gemaakt voor afwijkende waterstromen. In 2017 wordt in een desktopstudie en met kleinschalige experimenten onderzocht welke waterkwaliteitsparameters van invloed zijn op het zuiveringsrendement bij collectieve zuiveringsinstallaties, en er worden procedures ontwikkeld om te sturen op deze parameters. In 2018 worden deze procedures op praktijkbedrijven geëvalueerd en indien nodig aangepast. Voor bedrijven met ondersteunend glas worden in 2017 de waterstromen kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht en worden circa twee concepten uitgewerkt voor het optimaal beheersen van de waterstromen en in 2018 op twee praktijkbedrijven getest.

Projectnummer 1605-016
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten