Effect chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 4 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

In 2017 wordt op labschaal en in kleinschalige kasproeven onderzocht in welke mate er bij het gebruik van chloorhoudende ontsmettingsproducten restproducten worden gevormd, en of dit de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant beïnvloedt. In 2018 wordt de neveneffecten van ontsmettingsmiddelen met een duurproef onderzocht, en worden adviezen en protocollen voor toepassing in een emissieloze teelt opgesteld.

Resultaten

Om nulemissie van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken is het gewenst om te weten of toegepaste reinigingsmiddelen niet ophopen in het teeltsysteem. Producten die worden toegevoegd moeten worden opgenomen door de plant of worden afgebroken. In het eindrapport ‘Effect chloorhoudende reinigingsmiddelen op kwaliteit gietwater’, wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het mogelijk ophopen van reinigingsmiddelen in een gerbera gewas. Tevens is onderzocht of de toegepaste producten een additionele werking hebben tegen pathogenen.

Is nu te zeggen dat chloorproducten volledig veilig zijn voor gebruik in een emissieloze teelt? Er blijkt geen acuut gevaar te zijn bij toepassing van concentraties tussen circa 0 en 2 mg/l, nodig om leidingwerk te reinigen van een biofilm. Bij hogere concentraties, zoals in de teeltproef, loopt chloraat snel op, zelfs in een kortlopende teelt. Er zijn geen waarnemingen gedaan in een volledig gesloten teelt en gedurende een periode van 1-2 jaar.

Projectnummer 1605-099
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater...

Lees meer