Bodemvochtgehalte sensoren voor emissiemanagement

Beschrijving

Doel van dit project is het ondersteunen en bewerkstelligen van de implementatie van innovatieve technieken, werkwijzen en strategieën op het gebied van watergeven en bemesten bij grondgebonden kas-teelten.

Resultaten

De emissie van nutriënten uit grondgebonden teelten is nog steeds een probleem. Er zijn flinke stappen gezet doordat telers steeds beter de watergift afstemmen op de behoefte. Met de lysimeter kan precies de uitspoeling gemeten worden en dit is dan ook een belangrijk hulpmiddel. Uit het onderzoek met de lysimeter bleek ook dat het verdampingsmodel voor  een aantal teelten ( o.a  Alstroemeria en Lysianthus) betrouwbaar en goed bruikbaar is. Ook het verdampingsmodel  kan dus goed worden gebruikt als hulpmiddel voor afstemming gift. Met vochtsensoren bleek uitspoeling niet gemeten te kunnen worden en een sensor op 60 cm diepte heeft geen meerwaarde. Het blijkt ook dat de concentraties aan NO3 in de drainage fors is, wat samenhangt meet hoge gehalten in de bodem. De bemesting kan in veel gevallen verlaagd worden.

Meer onderzoek omtrent dit onderwerp:

Projectnummer 15114
Startdatum 23-12-14
Einddatum 01-01-17
Afgerond Ja
Budget €85.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer