Emissiemanagement glasgroenten en sierteelt

Beschrijving

Dit project is een inventarisatie van de emissie van meststoffen vanuit bedrijven met glastuinbouw (groenten, snijbloemen en potplanten). Door een groep bedrijven intensief te bemonsteren volgens een vaststaand protocol wordt objectieve informatie verzameld.

Resultaten

Veel tuinbouwbedrijven lozen hun overtollig drainwater in de sloot. Dit mag om milieuredenen in de toekomst alleen nog onder voorwaarden. Onderzocht is hoeveel drainwater en stikstof op groente-, snijbloemen- en potplantenbedrijven wordt geloosd. Daarnaast zijn telers geïnterviewd om inzicht te krijgen waarom wordt geloosd.

De gemiddelde spui varieert sterk tussen bedrijven met eenzelfde gewas. Redenen van spui zijn de verwachte groeiremming, ziekten in het water en te hoog natrium. De belangrijkste oplossingen zijn: betere bewustwording bij de telers over waterstromen, opheffen van groeiremming en ziekten in drainwater en grotere waterbassins.

Zie ook projecten Emissiemanagement glasgroenten en sierteelt en Emissiemanagement.

Projectnummer 13902
Startdatum 15-12-09
Einddatum 31-12-10
Afgerond Ja
Budget €191.075
Uitvoerder LTO Groeiservice
Document

Meer onderzoeken en projecten

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in...

Lees meer

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater...

Lees meer