Zelfreinigend filter wint terrein door beter resultaat en meer gemak

Jan van Staalduinen

Vorig jaar zag Netafim (Revaho) de vraag naar automatische, zelfreinigende waterfilters flink stijgen. Hoewel de introductie van een nieuw filter daar ongetwijfeld aan bijdroeg, vermoedt product manager Stefan Bakker dat zich een trend aftekent. “Handmatig reinigen wordt in toenemende mate als storend ervaren. Automatische filters brengen rust in het bedrijf, doen hun werk altijd en resulteren per saldo in een schoner watersysteem voor lagere kosten.”

Het handmatig reinigen van schermfilters is op veel bedrijven nog steeds een routineklus. Naarmate de bedrijfsomvang en het waterverbruik toenemen, vergt het onderhoud van dergelijke filters meer tijd en discipline. “Handmatig reinigen komt eigenlijk altijd ongelegen”, stelt Stefan Bakker vast. “Bovendien laat het onderhoud vaak te wensen over,  waardoor fijne vervuiling en algen in het systeem blijven en zich in druppelaars of sproeiers kunnen ophopen. Dat weten telers natuurlijk al langer, maar de filtertechniek is de laatste jaren zodanig verbeterd en betaalbaar geworden, dat zelfreinigende filters nu binnen ieders bereik liggen. Ze doen hun werk beter, produceren minder spoelwater, vragen nauwelijks aandacht en zijn tegenwoordig ook vaak goedkoper dan manuele systemen.”

Geen geprak, maar gemak
Een veel voorkomend probleem bij manuele filters is dat er niet op tijd wordt gereinigd. Wanneer het drukverschil voor en na het filter groter wordt dan 0,5 bar, wat bij toenemende vervuiling al snel gebeurt, worden fijne vuildeeltjes zoals algen als het ware door de filtergaatjes geprakt en blijven zij aanwezig in het systeem. “Dit gebeurt echt heel vaak, want manometers ontbreken dikwijls of worden nauwelijks afgelezen. Meestal blijft het reinigen liggen tot de namiddag en zo’n sluitpost zou het niet moeten zijn. Ook fijne deeltjes kunnen zich in een druppelaar ophopen en samenklonteren tot een vervelende verstopping.”
Automatische filters reinigen zichzelf indien nodig meerdere keren per dag en dat gebeurt bovendien efficiënt.  Het drukverschil waarbij reiniging dient plaats te vinden, staat standaard ingesteld op 0,5 bar. “Je kunt er ook 0,4 bar van maken, net wat je wilt”, aldus de product manager.

Draad weer oppakken
Hoewel de investeringen in deze onzekere tijd op een laag pitje staan, gaat Bakker er van uit dat de vraag naar automatische filters weer zal stijgen als de markt weer redelijk is genormaliseerd. “Daarmee kunnen we de draad weer oppakken en zien of er werkelijk sprake is van een trend. Ik vermoed dat collega-bedrijven dezelfde ervaringen en verwachtingen hebben. Handmatig filters reinigen is gewoonweg niet meer van deze tijd.”

Meer nieuws