Westland verlengt maatwerk voor omgekeerde osmose

De gemeenteraad van Westland heeft onlangs ingestemd met een verordening waarmee de toestemming voor het terugbrengen van concentraat (ook wel brijn genoemd) in de ondergrond wordt verlengd tot eind 2023. De voorwaarden zijn onder andere dat de ondernemer schriftelijk toestemming heeft aangevraagd bij de omgevingsdienst Haaglanden en dat de kwaliteit van het brijn wordt geanalyseerd.

Hoe een ondernemer de toestemming moet aanvragen is nog niet duidelijk. Gemeente en omgevingsdienst zijn voornemens om een brief te sturen naar de glastuinbouwbedrijven met meer informatie daarover. De volledige tekst van de verordening is te lezen via deze link.

Per regio anders
In 2013 werden gemeenten het bevoegd gezag voor het terugbrengen van het brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond. Bij die wetswijziging werd gelijk geregeld dat de provinciale ontheffingen hiervoor werden verlengd tot 1 juli 2022. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar waterbesparing en alternatieve gietwatervoorzieningen. In een aantal regio’s zijn mooie voorbeelden gerealiseerd, maar andere projecten hadden veel technische tegenslag. Het is inmiddels duidelijk dat de beste oplossing voor de gietwatervoorziening per regio/gebied anders is. Glastuinbouw Nederland is met meerdere regio’s in gesprek om tot afspraken te komen. Het lastige is daarbij dat de bevoegdheid met betrekking tot water verdeeld is over meerdere overheden die allemaal op een lijn moeten komen.

Vragen
Ondernemers en waterspecialisten die vragen hebben over de stand van zaken in hun regio, kunnen contact opnemen met Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws