Website UO-Glastuinbouw weer bereikbaar voor indienen jaarrapportages

De storing die enige tijd geleden is ontstaan door de update van de website van UO-Glastuinbouw is opgelost. De website is nu weer online gezet. Ondernemers die dat nog niet hadden gedaan, kunnen hun milieurapportage over 2020 weer indienen. De deadline voor het indienen is normaal gesproken 1 mei 2021, maar door het offline gaan van de website is het mogelijk om de jaarrapportage over 2020 uiterlijk 10 mei 2021 in te dienen.

Het naleven van de rapportageplicht is de laatste jaren goed op niveau. De komende jaren zal de handhaving zich richten op inhoudelijk kloppende rapportages, wat ook voor de sector zelf van belang is.

Milieuprestaties
De UO-Glastuinbouw is een uitvoeringsorganisatie die tot doel heeft om het glastuinbouwbedrijfsleven, de bevoegde gezagen en de betrokken ministerie(s) te ondersteunen bij het geven van inzicht in de milieuprestaties en het bereiken van de milieudoelstellingen. De gegevens uit de UO-database worden onder andere gebruikt voor de emissieregistratie waar de emissie van een groot aantal stoffen en sectoren in kaart wordt gebracht.

Emissienorm
Concreter voor de glastuinbouw is het van belang dat de UO-database wordt gebruikt voor het bepalen van de haalbaarheid van de emissienormen en gebruiksnormen. Uit dat oogpunt is het van belang dat er bij de jaarrapportage geen waterstromen over het hoofd worden gezien en een te lage emissie wordt gerapporteerd. Bij de substraatteelten kan de rapportage van een te lage emissie leiden tot een onhaalbare verlaging van de emissienorm.

Meer nieuws