Webinar Waterkwaliteit Sneller in Beeld op donderdag 21 januari

Door toenemend hergebruik van water is de behoefte aan informatie over de waterkwaliteit steeds groter om zo sneller in te grijpen. Binnen het onderzoek Waterkwaliteit Sneller in Beeld is een mobiele meetinstallatie met sensoren ontwikkeld en getoetst. Tijdens een webinar op donderdag 21 januari, geleid door Margreet Schoenmakers (programmamanager Water, Glastuinbouw Nederland), worden de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden van een dergelijke meetinstallatie op teeltbedrijven toegelicht.

Momenteel worden watermonsters door de laboratoria geanalyseerd. Er is nog weinig bemonsteringstechnologie beschikbaar om ter plaatse zelf snel te kunnen meten. Met de meetinstallatie worden de parameters (chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, troebelheid, redox en geleidbaarheid) on-site en real-time gemeten om snel een beeld te krijgen van de waterkwaliteit (algen, organische stoffen, microbiologische activiteit, ionenbalans en effectiviteit reiniging). 

Inhoud webinar
Sprekers tijdens het webinar over het project ‘Waterkwaliteit Sneller in Beeld’ zijn:

  • André van der Wurff (Groen Agro Control) over de ontwikkeling van een mobiele meetopstelling voor waterkwaliteit;
  • Joep van den Broeke (KWR Watercycle Research Institute) over de resultaten van metingen van de microbiologie in de praktijk;
  • Arie Draaijer (Sendot research) demonstreert aan de hand van een video de werkwijze van een mobiele opstelling in de praktijk en geeft een toelichting op het software dasboard, waarin complexe samenhangen binnen metingen eenvoudig worden gevisualiseerd.

Aanmelden
Aanmelden voor dit webinar kan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 21 januari, 10.00 uur. Het webinar op donderdag 21 januari begint om 15.30 uur en duurt naar schatting een uur.
Voor het volgen van het webinar hebben deelnemers alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangen de deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Het project ‘Waterkwaliteit sneller in Beeld’ is mede gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas, Plantum, Stowa, Groen Agro Control en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Meer nieuws