Webinar Water 19 november: Ion-specifiek telen

Roger Abbenhuijs

Als de voedingsoplossing steeds de optimale samenstelling heeft, kan dat tot hogere productie en betere kwaliteit leiden. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind, waardoor de sector dichter bij de (nagenoeg) nulemissie komt. Met ion-specifiek telen hopen onderzoekers en telers in de nabije toekomst de substraatteelt verder te optimaliseren. Daarover gaat het webinar Water van donderdagmiddag 19 november.

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7 tot 14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van én een verbeterde ion-specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren.

Meetopstelling in tomaat
De ion-specifieke meetopstelling CELINE van The Sensor Factory draait nu bijna een jaar bij een tomatenteelt in Bleiswijk. Het onderzoek heeft zich gericht op een tweetal vragen: kan CELINE betrouwbaar en nauwkeurig aanvoer en drainwater analyseren en zijn kleine aanpassingen in voeding rond de wortel van invloed op de groei.
Om de eerste vraag te beantwoorden zijn reeksen voedingsoplossingen doorgemeten en monsters van aanvoer en drainwater van de tomatenteelt gemeten. Voor het beantwoorden van de tweede vraag is een laboratoriumopstelling gemaakt, waarmee het zuurstofverbruik van de wortels wordt gevolgd. Hier bleken relatief kleine fluctuaties in de ionenverhoudingen van invloed te zijn op het zuurstofverbruik.

Aanmelden en meedenken
Gespreksleider van het webinar Ion-specifiek telen is Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland. Spreker is Chris Blok, onderzoeker bij Wageningen University & Research. Aanmelden kan tot donderdag 19 november, 10.00 uur via het aanmeldformulier.
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon, computer of tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangen deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Voor telers die verder betrokken willen worden bij de ontwikkelingen van dit project, bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor een vervolggesprek in een werkgroep, ongeveer 14 dagen na het webinar. Opgeven kan bij Margreet Schoenmakers.

 

Bekijk hier het overzicht met alle webinars van Energie, Plantgezondheid en Water voor komende weken.

Meer nieuws