Webinar Water 10 december: Telen met toelating van meer natrium

Onderzoek in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat telers bij een aantal gewassen meer natrium kunnen toestaan dan tot nu toe werd gedacht. Dit is gunstig omdat dat telers een eind op weg kan helpen naar het bereiken van (nagenoeg) nulemissie. Daarover gaat het webinar Water van donderdagmiddag 10 december.

De komende jaren moet de glastuinbouw komen tot nagenoeg nulemissie. Op dit moment zijn er nog knelpunten waardoor het in de praktijk niet altijd mogelijk is om dat te bereiken. Een van de belangrijkste knelpunten is een oplopende concentratie natrium. Dit komt door de aanwezigheid van natrium in het uitgangswater, meststoffen of substraten. Omdat de meeste gewassen maar heel weinig natrium opnemen, is een kleine hoeveelheid in de aanvoer al genoeg om het natriumgehalte in het drainwater op te laten lopen. Daardoor wordt lozing noodzakelijk. Hierbij wordt uitgegaan van natriumnormen zoals die van oudsher bekend zijn binnen de verschillende teelten.

Toelaten meer natrium
De oorspronkelijke natriumnormen zijn echter gebaseerd op inmiddels verouderde teeltwijzen en inzichten. Onderzoek heeft aangetoond dat binnen de teelt van paprika, tomaat, gerbera en cymbidium het toelaten van meer natrium goed mogelijk is. De natriumgrens voor paprika lag van oudsher op 4 mmol/l. Uit onderzoek bleek dat 10 mmol/l geen probleem gaf in de teelt. Voor tomaat, gerbera en cymbidium lag de natriumgrens op respectievelijk 8, 6 en 0 mmol/l. Onderzoek leert dat waarden van respectievelijk 15, 10-12, 2-4 mmol/l geen probleem gaven in de teelt. Het voordeel van een hogere norm is dat er pas later hoeft te worden geloosd, maar ook dat door het toelaten van meer natrium, het gewas ook meer opneemt. Lozing wordt op die manier nog verder beperkt of is niet meer nodig.    

Geluiden uit de praktijk
In dit webinar worden de resultaten gedeeld van het afgeronde onderzoek en maken deelnemers kennis met het nieuwe onderzoek. Handreikingen worden gegeven over hoe in de praktijk kan worden geteeld met meer natrium. Gespreksleider Margreet Schoenmakers (programmamanager Water bij Glastuinbouw Nederland) en spreker Wim Voogt (Wageningen University & Research) gaan graag met telers en teeltmanagers het gesprek aan over hoe in de praktijk de ervaringen zijn met het telen met toelating van meer natrium. Welke kansen zien teeltbedrijven?

Meer informatie en aanmelden
Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 10 december van 15.30 tot 16.45 uur. Aanmelden kan tot donderdag 10 december 10.00 uur via het aanmeldformulier.

Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangen de deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Meer nieuws