Webinar Optimaliseren Watersysteem Substraatteelt op 14 oktober

Optimalisatie van de watergift en een optimale verdeling van het water in de substraatmat is essentieel om tot een gezond en goede teelt te kunnen komen. Zeker wanneer we steeds meer drainwater willen hergebruiken, is ook de optimalisatie van het filtersysteem van belang. Tijdens dit webinar, dat wordt geleid door Margreet Schoenmakers (programmamanager Water, Glastuinbouw Nederland), worden vooral praktische tips gegeven ter optimalisering van uw watersysteem.

Programma
15.00 uur Opening door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
15.05 uur Optimalisatie waterverdeling op het bedrijf door Stefan Bakker (Netafim)
15.25 uur Watergehalte in de mat optimaliseren door Jos Beerens (Grodan)
15.45 uur Filtratietechnieken/onderzoeksresultaten n.a.v. VBEKII door Jim van Ruijven (Wageningen University & Research)
16.05 uur Vragen/discussie
16.15 uur Afsluiting

Informatie presentaties

“Hoe komt het gietwater goed bij de plant.” (Traveltime en stekers)
Door: 
Stefan Bakker, Netafim Netherlands
Dat er tijd zit tussen het doseren van middelen en de aankomst ervan weet iedereen wel, maar hoe lang duurt het nou eigenlijk. 1, 2, 3 ……10 gietbeurten? Of nog langer? Als het dan bij de druppelaar aankomt, hoe komt het dan het beste bij de plant?! Waar kan je op letten bij de keuze van een steker? Zijn ze allemaal hetzelfde of is er echt iets te kiezen?

Optimalisatie van het watergehalte in substraat
Door: Jos Beerens, Grodan
Voor het verkrijgen van het optimale wortelmilieu speelt naast de mateigenschappen ook de bijbehorende watergeefstrategie een belangrijke rol in de sturing van WG & EC. In de strategie van Precision Growing ofwel; “doing more with less”, proberen we te streven naar verdere optimalisatie in teeltresultaat en duurzaam telen. Wat is de samenhang van bepaalde factoren en hoe is het GroSens meetsysteem in het substraat te monitoren?

Optimalisatie van filtratie binnen emissieloze teeltsystemen
Door: Jim van Ruijven, Wageningen University & Research
In het watersysteem kunnen deeltjes in het water problemen opleveren door verstopping van druppelaars en leidingen, verminderde werking van ontsmetters en verminderde capaciteit van waterbuffers. In de sliblaag in waterbuffers kunnen deze deeltjes een vestigingsbasis zijn voor allerlei micro-organismen, waaronder ook pathogenen. Tegelijkertijd kan het afvoeren van filterspoelwater (indien gespoeld met bemest water) een groot aandeel hebben in de emissienormen voor stikstof. Met behulp van een optimale filtratie kunnen zoveel mogelijk van de deeltjes verwijderd worden uit het teeltsysteem, zonder dat daarvoor spoelwater afgevoerd hoeft te worden. Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar optimalisatie van filtratie.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 14 oktober, 12.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Meer nieuws