Waterstofperoxide: effectief, veilig en milieuvriendelijk

In de glastuinbouw worden veelal chloormiddelen ingezet om druppel- en sproeisystemen schoon te houden van vervuiling. Kunnen we niet met wat minder chloor toe? Dit, omdat chloor in het systeem blijft en ophoopt, omdat het nauwelijks door de plant wordt opgenomen. Is chloor te vervangen door waterstofperoxide (H2O2) om het systeem schoon te houden?

Drie soorten vervuiling
Het leidingensysteem heeft last van drie soorten vervuiling: mechanisch, biologisch en chemisch. “De biologische vervuiling is vanwege de ziektedruk een bedreiging voor de teelt; de mechanische is dat alleen voor het systeem. De chemische vervuiling bedreigt de teelt en het systeem”, zegt Stefan Bakker, productmanager Revaho. Zowel chloor als waterstofperoxide werken tegen de biologische vervuiling en daar waar biologische en mechanische vervuiling elkaar overlappen, zoals bij de biofilm. “Door de biofilm uit het leidingensysteem te verwijderen, verlaag je de ziektedruk op het gewas.

Trend toename waterstofperoxide
Bakker: “Voor telers ligt het gebruik van chloor meer voor de hand. In sommige gevallen is het beter om vanwege de voordelen voor waterstofperoxide te kiezen. Het gebruik van dit middel in de glastuinbouw zien we al toenemen, ook in combinatie met UV-licht voor ontsmetting en zuivering van water.” Bacteriën en schimmels overleven eenvoudig in een vochtige omgeving zoals druppelslang, wortelmilieu en mat. Deze zijn niet alleen met chloor, maar ook met waterstofperoxide af te doden.

Geen residuvorming
“Chloor is geen essentiële bouwstof voor de plant en hoopt alleen in (oud) blad op. Bovendien blijft chloor in het systeem achter. Op een gegeven moment wordt de concentratie chloor in het teeltwater te hoog en moet het worden geloosd”, aldus de productmanager. Omdat waterstofperoxide in water en zuurstof uiteen valt, blijft er geen residu geen achter. Lozen van teeltwater is dan ook niet nodig. Waterstofperoxide past dan ook in 100% recirculatie. Bovendien is dit product veilig voor druppelaars en sproeiers.

Lage dosering
“Bij een lage dosering is waterstofperoxide net zo effectief als chloor. Waterstofperoxide reageert actief met de biologische vervuiling”, zegt Edwin Rijpsma, technisch specialist Revaho. Met een kleine dosering van waterstofperoxide bij iedere druppelbeurt is accumulatie van biofilm in de leidingen tegen te houden. Met waterstof is het ook mogelijk om te variëren in dosering.

De technisch specialist: “Je ziet dat bijvoorbeeld virussen zich snel aanpassen aan hun omgeving en resistentie opbouwen. Met enige regelmaat een shockbehandeling met bijvoorbeeld tien keer de lage dosering waterstofperoxide kan grotere vervuiling en ophoping van biofilm oplossen, waarmee de voedingsbodem voor plantpathogenen is te elimineren.”

Teeltwisseling
Een neveneffect van chloortoepassing is dat bij hogere concentraties er warmteontwikkeling is door de chemische reacties van chloor met andere stoffen. Bij de reacties van waterstofperoxide is geen warmteontwikkeling. Bij de toepassing van chloormiddelen in combinatie met zuren, zoals zoutzuur en salpeterzuur, kan eveneens het gevaarlijk (verstikkende) chloorgas ontstaan. Bakker: “Wellicht is het beter om bij de teeltwisseling het leidingensysteem vol te zetten met waterstofperoxide in plaats van met chloorbleekloog. Het probleem met chloor in het systeem is er dan ook niet meer. Daar zullen nog wel testen voor gedaan moeten worden.”

Meer nieuws

Reinigen van de teeltgoot

Bij het reinigen van de teeltgoot tijdens de teeltwisseling komen deze meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weer los en worden via het...

Lees meer