WaterEvent 2021 legt de nadruk op uitdagingen in de substraatteelt

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdagmiddag 7 oktober - als vanouds - weer het jaarlijkse WaterEvent. Ook dit jaar worden deelnemers weer volop bijgepraat over de onderzoeken en de ontwikkelingen op het gebied van water in de glastuinbouw, met de nadruk op de substraatteelt.

De glastuinbouw heeft de afgelopen jaren een behoorlijke slag gemaakt op gebied van emissiereductie naar water. Toch is de sector er nog niet. Emissiereductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijven belangrijke aandachtspunten om tot een duurzame teelt te komen. Hiervoor wordt nieuwe kennis ontwikkeld, maar er is ook aandacht voor de implementatie van ontwikkelde kennis. Er wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar de waterkwaliteit binnen de kas en het bewerkstelligen van microbieel gezond water. Extremer wordende uitingen van klimaatverandering (van overvloedige regenval tot langdurige droogte), maar vooral ook de verandering van de mogelijkheid om grondwater toe te passen, hebben ingrijpende gevolgen voor telers in de glastuinbouwsector. De beschikbaarheid van goed gietwater staat onder druk.
Tijdens het WaterEvent 2021 worden telers meegenomen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.

Andere opzet
Dit jaar wordt het WaterEvent iets anders ingericht dan andere jaren. Zo zullen er geen standhouders zijn en zal er in het programma met name aandacht zijn voor de onderzoeken en onderzoeksresultaten op het gebied van water voor substraattelers. Met name substraattelers worden daarom van harte uitgenodigd, maar uiteraard zijn telers in de grond ook welkom om aan te sluiten. Vanwege de coronarichtlijnen kunnen er minder deelnemers dan andere jaren aanwezig zijn bij het Event.
Binnenkort is het complete programma te vinden op de websites van Glastuinbouw Waterproof en Glastuinbouw Nederland. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om aan te melden. Noteer de datum van 7 oktober echter nu al in de agenda.

Meer nieuws