Waterdag op 29 juni in teken van goede waterkwaliteit

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit?

Dat is een van de vragen die aan bod komt tijdens de Waterdag, die Glastuinbouw Nederland en Vertify in samenwerking met World Horti Center organiseren op woensdagmiddag 29 juni aanstaande.

Nieuwe ontwikkelingen
Tijdens de Waterdag is er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, ontsmetting en weerbaar water. We vangen aan met een plenair gedeelte waarin deelnemers informatie krijgen over de lopende innovatieonderzoeken. Daarnaast kan met een panel worden gediscussieerd over de waterkwaliteit ín en óm de kas. Verder zijn er korte workshops en rondleidingen langs onderzoeken en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water.

Save the date
Noteer de datum alvast in de agenda. We starten op 29 juni om 13:00 uur en om 17:00 uur sluiten we af met een borrel. Binnenkort wordt het definitieve programma bekendgemaakt. De Waterdag vindt plaats in het World Horti Center in Naaldwijk.

Deelname aan deze middag biedt de mogelijkheid voor het verlengen van de spuitlicentie (thema Veiligheid & Techniek).

Meer nieuws