Waterdag 2019 op 25 juni

Op dinsdag 25 juni vindt de Waterdag 2019 plaats. Deze middag wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Demokwekerij Westland en World Horti Center. Door deel te nemen aan dit evenement, kunt u de bijeenkomst mee laten tellen voor verlenging spuitlicentie, onderdeel Veiligheid en Techniek.

Nullozing en verbeteren waterkwaliteit op het bedrijf
Om duurzamer te telen is het van belang emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar water zoveel mogelijk te beperken. Emissie brengt de toelating van middelen in gevaar, terwijl de middelen hard nodig zijn voor de teelt van gewassen. Daarnaast mogen er in de komende jaren steeds minder nutriënten in oppervlaktewater en riolering worden geloosd, tot in 2027 de (nagenoeg) emissieloze kas is bereikt.
Hoe wordt een nullozing bereikt? Hoe wordt een nullozing aangetoond? Hoe kan de waterkwaliteit binnen het bedrijf verder geoptimaliseerd worden en hoe wordt omgegaan met een te veel aan natrium? Wat is microbieel gezond water en hoe wordt daarmee een weerbaar gewas geteeld? Dit zijn zo enkele vragen welke aan bod komen tijdens de Waterdag 2019.

Beschikbaarheid van goed gietwater
Om duurzaam te kunnen telen is de beschikbaarheid van goed gietwater van groot belang. Momenteel levert dit over het algemeen geen probleem op. Toch is hier veel aandacht voor nodig vanuit de sector. Immers, de huidige bronnen staan onder druk en het hemelwater valt niet altijd op de momenten dat we het nodig hebben.
Laat u bijpraten over nieuwe mogelijkheden om de sector te voorzien van goed gietwater in de toekomst; van lokale ondergrondse waterbergingen naar een waterbank. Of wat dacht u van het gebruik van opgewerkt effluentwater van de AWZI als bron van goed gietwater?

Programma en aanmelden
De Waterdag vindt plaats in World Horti Center te Naaldwijk en start om 13.00 uur. Naast een plenair programma zijn er workshops te volgen en vinden er presentaties bij stands plaats.

U kunt zich vanaf 24 mei tot 20 juni hier aanmelden. 

Meer nieuws