Wat is een geschikte watermeter voor uw watersysteem?

Een geschikte watermeter voor het watersysteem kiezen, is niet altijd eenvoudig. In het verleden waren er alleen flowmeters om de waterstroom (flow) voor de computer te meten. Door de komst van waterhoeveelheidmeters (litertellers), die naast de hoeveelheid water ook de actuele flow meten, is er een tendens om voor deze meters te kiezen. Edwin Rijpsma, productspecialist van Revaho, geeft uitleg over de verschillen tussen beide soorten watermeters.

Voordelen waterhoeveelheidmeter
Een flowmeter meet met een peddelwiel (propeller) de waterstroom. Deze meting is minder nauwkeurig dan die van de waterhoeveelheidmeters. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Het peddelwiel vervuilt door afzet van algen en meststoffen op het wiel. Bovendien is het een obstakel voor de (door)stroming in de buis. Wanneer de strikte inbouwvoorschriften niet goed zijn gevolgd, beïnvloedt dat ook in negatieve zin de meting. Voor een flowmeter zijn een minimale buisdiameter en een recht stuk buis van een bepaalde lengte voor en achter de meter nodig. Dit is van belang om het peddelwiel goed te laten draaien. Bochten en dergelijke veroorzaken turbulentie van de waterstroom en beïnvloeden zo een juiste meting.

Betere doorstroming litertellers
De waterhoeveelheidsmeters zijn in twee groepen te verdelen: mechanische watermeters met propeller en elektronische, bijvoorbeeld ultrasone watermeters zonder bewegende delen. De propeller in de mechanische watermeter geeft door een grotere doorlaatopening minder weerstand, waardoor er toch een betere doorstroming is in vergelijking met de flowmeter.

De ultrasone watermeter meet de waterhoeveelheid en waterstroom door geluidsgolven, die van de ene kant (sensor) naar de andere kant (ontvanger) van de buis worden gestuurd. Door aan iedere kant van de buis een sensor én ontvanger te hebben, kan de meting eveneens in twee richtingen (met de stroom mee) plaatsvinden.

Voordelen ultrasone meting
In vergelijking met mechanische watermeter met propeller heeft de ultrasone watermeter een drietal voordelen. Doordat deze meter geen bewegende delen meer bevatten die kunnen slijten, gaan ze langer mee. Bovendien is er geen weerstand meer door een peddelwiel of propeller. De meter vervuilt hierdoor veel minder snel. Een voordeel is ook dat de watermeter in twee richtingen (bi-directioneel) kan meten. Bijvoorbeeld voor het pompen van waterstroom van en naar een bron. De ultrasone watermeter is ook geschikt voor drainwater, omdat daar vaak meer vervuilende delen inzitten.

Lucht in de leiding
Een nadeel van ultrasone is dat de meting gevoelig is voor lucht in de leiding, omdat lucht een andere dichtheid heeft dan water. De geluidsgolven planten zich in lucht anders voort dan in water. Hierdoor stopt de meting en later door een flowalarm ook de watergift. Een watermeter met een peddelwiel of propeller stopt niet en geeft nog wel een (onnauwkeurige) meetwaarde af. Bij een alarmmelding moet een teler doorgaans naar de watergeefunit toe om deze te resetten. En dat is vervelend bij bijvoorbeeld vijftig keer per dag water geven.

Bij een systeem waar door wateraanzuiging of een installatie met open uitloop (in sloot of silo) is de kans op lucht in de leiding groter. In een dergelijke situatie is een ultrasone watermeter minder geschikt, tenzij ervoor wordt gezorgd dat de watermeter vol water blijft staan door toepassing van bijvoorbeeld terugslagkleppen. In deze situatie is de keuze voor een mechanische watermeter beter. Echter, het feit blijft dat een gesloten installatie altijd vrij moet zijn van lucht door bijvoorbeeld automatische ontluchters toe te passen.

Voor iedere watermeter geldt dat deze voor een juiste meting volgens de eigen voorschriften moet worden geïnstalleerd. Problemen met watermeters in het veld hebben in veel gevallen met een verkeerde installatie van de watermeter te maken.

Meer nieuws