Waar ligt de schadegrens voor Na in roos?

Als adviesnorm voor natrium in de rozenteelt geldt sinds jaar en dag 4 mmol/l. Maar mogelijk kunnen telers best meer tolereren. Dat wordt onderzocht in de Natriumproef Roos bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. De proef heeft zes behandelingen met uiteenlopende Na streefwaarde voor de drain.

Het onderzoek in roos is onderdeel van Werkpakket 1 van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II’. In dat werkpakket wordt in diverse gewassen gekeken naar de grenzen van telen met toelating van meer natrium. De proef in roos loopt nog door tot in het komende najaar.

Openstaande vragen
De vragen die onderzoekers van WUR de komende maanden beantwoord willen zien zijn onder andere: ligt de schadegrens voor Na ergens tussen 10 en 12  mmol/l; is het accepteren van een hogere EC bij stijgend Na schadelijk; kan de lagere productie bij de hoogste Na komen door een K-tekort; komt de hogere productie bij de laagste natrium door het hogere K-aanbod; kan de (schijnbaar) hogere productie bij de laagste Na worden veroorzaakt door het niet-recirculeren (ontbreken ophoping toxische stoffen). De proef wordt ook de komende maanden nauwlettend gevolgd door de BCO.

Resultaten
De resultaten van de afgelopen periode zijn uitgebreid beschreven in de nieuwsbrief die de onderzoekers hebben opgesteld. Die nieuwsbrief is onderstaand te vinden bij de gerelateerde bestanden.

Het project wordt gefinancierd door de Topsector T&U/LNV, Stichting Kennis in je Kas, gewascoöperatie Roos, Yara en Elektravon Haket.

Meer nieuws