Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten; gerbera teeltproef

Erik van Os en Ineke Stijger (WUR Glastuinbouw)

Binnen de PPS “Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten” werken gerberatelers, LTO Glaskracht Nederland en onderzoekers van WUR Glastuinbouw aan het vaststellen van schade door reinigingsmiddelen aan de planten. Reinigingsmiddelen (ECA, bleek, H2O2, chloordioxide) worden in lage concentraties toegediend en deels afgebroken en deels gerecirculeerd. Ontstaat er nu schade aan het gewas bij langdurige recirculatie? Is er daarnaast een neveneffect van deze producten op het verwijderen van pathogenen?

Tijdens de laatste BCO vergadering op 12 januari 2018 is geconcludeerd dat de concentraties die meestal gegeven worden om de leidingen te reinigen weinig effect hebben op de doding van fusarium. Wel blijkt dat hoge concentraties van H2O2 of chloordioxide schade aan het gewas kunnen geven. In de huidige drie maanden teeltproef stonden de planten bij de hoogste concentraties duidelijk minder dan de controles, dit zou bij langdurige recirculatie tot echte schade kunnen leiden.

Voor 2018 zijn de onderzoekers op zoek naar aanvullend geld uit het bedrijfsleven (ook van andere gewascoöperaties dan gerbera) om meer te weten te komen over effecten van andere reinigingsmiddelen op de groei van het gewas. Deze proef wordt daarnaast gefinancierd door Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws