VitalFluid: USDA organic teelt van tomaat met stikstof uit kaslucht gestart

Jim van Ruijven (WUR)

Het project VitalFluid heeft als uitgangspunt de lokale productie van nitraat uit lucht voor voeding van planten. De teelt voor het project is na een technisch probleem in juli alsnog gestart en zal doorlopen tot december. Door dit uitstel zal ook belichting worden ingezet om een teelt in deze periode van het jaar mogelijk te maken.

De eerste oogst wordt begin september verwacht. Inmiddels (medio augustus) zien de onderzoekers een klein verschil tussen de behandelingen; de controlebehandeling is iets minder vegetatief in vergelijking met de VitalFluid behandeling. De oorzaak hiervan wordt onderzocht.

Projectomschrijving:
VitalFluid heeft een techniek ontwikkeld voor het produceren van nitraatvoeding uit lucht die wordt opgelost in het gietwater. Met behulp van elektriciteit wordt een plasma gecreëerd uit omgevingslucht en dit plasma wordt door het gietwater geleid. Hierin worden de actieve zuurstof- en stikstofcomponenten uit het plasma omgezet in nitraat, die als voedingsstof kan worden toegepast in de teelt. Dit proces vindt ook in de natuur plaats tijdens een onweersbui.
Klik hier voor een filmpje.

Nieuwsbrief
De komende maanden wordt met regelmaat een nieuwsbrief opgesteld met daarin een update over de teelt en een toelichting op de resultaten. Deze nieuwsbrieven worden gedeeld via de website van Glastuinbouw Waterproof. Zie bijlage.

Meer nieuws