‘Visie gietwatervoorziening 2040 Westland is noodzaak’

Het is in natte winters als dit jaar wellicht lastig voor te stellen, maar de gietwatervoorziening kan de komende jaren in meerdere glastuinbouwgebieden wel degelijk onder druk komen te staan. Om de situatie in het Westland en de mogelijke alternatieven helder in beeld te brengen, schrijft student Watermanagement Koen Heijstek momenteel een visie op basis van twee alternatieve bronnen.

Even voorstellen:
“Mijn naam is Koen Heijstek, 25 jaar en woonachtig in ’s-Gravenzande. In het verleden heb ik jaren in de glastuinbouw gewerkt, onder andere in het perkgoed, tomaten en komkommers. Momenteel ben ik bezig met de afrondende stage van mijn studie Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Door de interesse in zowel glastuinbouw als water, lag een stageperiode bij Glastuinbouw Nederland voor de hand.”

De opdracht:
“Afstudeeropdracht is het schrijven van een visie voor de gietwatervoorziening in het Westland in 2040. Daarbij verdiep ik me in twee alternatieve gietwaterbronnen: het gebruik van effluent en de waterbank van Coastar. Op 12 maart staat er een feedbacksessie met stakeholders en andere informanten op het programma. Daar presenteer ik een kaart voor het gebied, als onderdeel van mijn visie. Uiteraard hoop ik voldoende input te krijgen van de stakeholders, omdat de visie op termijn gedragen moet worden door verschillende partijen binnen Greenport West-Holland.”

Het product:
“Opdracht vanuit de Hogeschool is dat de stage leidt tot een onderzoeksverslag en beroepsproduct. Dat wordt een kaart waarop voor de regio in beeld wordt gebracht welke van de twee alternatieve gietwaterbronnen het beste is voor welk deel van het teeltgebied. Dat alternatieve bronnen in de toekomst noodzakelijk zijn, staat wel vast. Zo is de regelgeving voor omgekeerde osmose voor de komende jaren onzeker. Dat betekent dat telers in droge periodes, zoals we die in de afgelopen jaren regelmatig hebben gehad, in de problemen kunnen komen. Voor zoet water ontstaat in die situatie een serieus knelpunt. In april, dus na de feedbacksessie, verwacht ik meer details te kunnen geven, waar telers in eerste instantie binnen en later buiten het Westland hun voordeel mee kunnen doen.”

Het vervolg:
“Het is een mooie uitdaging om met verschillende stakeholders in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat ze het eens zijn met elkaar. Het visiestuk moet namelijk de aanzet zijn voor een plan voor goed gietwater richting 2040, dan is een breed draagvlak belangrijk. De focus ligt nu specifiek op het Westland, omdat de intentie is om de situatie zo specifiek en gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. De stappen die genomen moeten worden, zijn natuurlijk niet uniek. De visie kan derhalve ook door andere teeltregio’s, met dezelfde problematiek, worden gebruikt om de situatie te belichten en een visie te ontwikkelen richting hetzelfde einddoel.”

Meer nieuws