TripsSweeper vangt volwassen trips weg

Toeleverancier Horticoop ontwikkelde de TripsSweeper, een nieuw systeem waarmee volwassen tripsen in de chrysantenteelt worden weggevangen. Het apparaat bestaat uit een aluminium frame met daarop rijen vangplanten en sweepers (verzwaarde slangetjes), die aan de bestaande spuitboom is te monteren.

Met de ontwikkeling van de TripsSweeper heeft tuinbouwtoeleverancier een stukje van de puzzel in de bestrijding van trips (Thysanoptera). Dit apparaat brengt met flexibele slangetjes het gewas in beweging, waardoor de volwassen insecten opspringen en door de vangplaten worden weggevangen. Volwassen trips, die is weggevangen, krijgt geen kans om nakomelingen te maken en hoeven niet te worden bestreden.

Van chemie naar biologie
De TripsSweeper is een milieuvriendelijke en duurzame oplossing in de bestrijding van trips. Het afgelopen jaar zijn er in verschillende chrysantengewassen diverse testen uitgevoerd, die allen een positief resultaat kennen. Alle tellingen en testen zijn gedaan door Gerard Buitelaar, gewasbeschermingsspecialist bij Horticoop.

De TripsSweeper hangt onder een op het teeltbedrijf aanwezige spuitboom. Mocht die spuitboom er niet zijn, dan zijn er mogelijkheden voor een zelfrijdend systeem. Het apparaat sweept bij voorkeur vanaf week 3 tot en met week 6 van de teeltcyclus vijf maal achter elkaar in dezelfde kap over het gewas. In een jong gewas zijn de beste vangresultaten te boeken. Doordat het apparaat overal in het gewas komt, is de tripspopulatie beter in de hand te houden.

Meer nieuws