Toepassing van Natural Nitrogen in USDA-organic teelt van tomaat

Jim van Ruijven (WUR)

Door middel van bliksem in een reactor creëert VitalFluid een plasma in de lucht, waarin reactieve stikstof en zuurstof wordt gevormd. Door deze lucht vervolgens door water te leiden, wordt uiteindelijk Natural Nitrogen gevormd, een salpeterzuuroplossing van ongeveer 40 mmol NO3- /L. Deze vorm van stikstof kan interessant zijn in een recirculerende USDA-organic teelt, doordat het een direct opneembare vorm van stikstof is zonder natrium als tegenion.

Bij Wageningen University & Research, Business Unit glastuinbouw wordt nu onderzocht hoe deze meststof kan worden toegepast in het voedingsrecept van een USDA-organic teelt van tomaat. De teelt staat nu vanaf juli in de kas, waardoor belichting nodig is om te kunnen telen. Begin september is begonnen met oogsten, met op 11 oktober een productie van 5.6 kg/m2, tegenover 5 kg/m2 voor de referentie met alleen organische meststoffen.
De biologische omzetting van organisch gebonden stikstof in de referentieteelt verloopt niet optimaal, waardoor het noodzakelijk is gebleken om NaNO3 toe te dienen. Dit heeft als directe consequentie dat volledig recirculeren in de referentie niet mogelijk is, terwijl dat in de VitalFluid teelt tot nu toe wel lukt. Voldoende beschikbaarheid van kalium blijft daarnaast een aandachtspunt in de VitalFluid teelt.

In bijgevoegde nieuwsbrief (in het Engels) een update van de teeltproef.

Meer nieuws