Theo Ammerlaan: ‘Controle waterstromen voorkomt calamiteiten’

Het levert steevast berichten op in de regionale media: meldingen van te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden. Hoewel het doorgaans om onbewuste lozingen gaat, draagt het uiteraard niet bij aan een positief imago van de sector. “Controle van de waterstromen op het eigen bedrijf is dan ook van groot belang”, benadrukt tomatenteler en bestuurder Theo Ammerlaan, deze maand op de pagina van Glastuinbouw Nederland in vakblad Onder Glas (editie September 2021).

Aanleiding voor het gesprek met Theo Ammerlaan uit Berkel en Rodenrijs is een recent incident in glastuinbouwgebied Delfgauw. Hoogheemraadschap Delfland constateerde een hoge dosering Imidacloprid in het oppervlaktewater in de polder. De oorzaak bleek te liggen op een bedrijf met een leiding naar een naburige teeltlocatie voor de zuivering van het drainwater. Daar zat een voor de ondernemer onbekende lekkage, waardoor het water met het gewasbeschermingsmiddel rechtstreeks in de sloot terechtkwam.

Controle waterstromen
Als voorzitter van regio Oostland van Glastuinbouw Nederland werd Theo Ammerlaan snel geïnformeerd. “Onbewuste lozingen worden door de waterschappen nog regelmatig geconstateerd. Niet voor niets werkt Glastuinbouw Nederland nauw met hen samen om middels een gebiedsgerichte aanpak het aantal onbewuste lekkages terug te dringen. De opsporingsmethodes worden steeds geavanceerder, dat draagt bij aan een stringente aanpak van het probleem en een betere handhaving. Teeltbedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid voor de oplossing van dit probleem. Zij moeten zich bewust zijn van wat er mis kan gaan en adequaat werken aan een oplossing.”
Gevraagd naar mogelijke oorzaken van onbewuste lozingen zegt Theo Ammerlaan: “Dat kan te maken hebben met achterstallig onderhoud, of met de leeftijd van bedrijven. Dat vergroot het belang om alle waterstromen op het bedrijf regelmatig en zorgvuldig te controleren, bijvoorbeeld tijdens de teeltwisseling.”

Streven naar oplossingen
“Focus moet vooral liggen bij het drainwaterstelsel. Het nalopen daarvan is van groot belang.” Theo Ammerlaan vraagt zich hardop af hoe, in normale situaties, gewasbeschermingsmiddelen in de substraatteelt überhaupt in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. “We zuiveren ons drainwater en voeren het af via de riolering, of we recirculeren en realiseren een gesloten systeem. Grondteelt vraagt in dat kader wellicht om meer aandacht.”
Van dichtbij weet de ervaren bestuurder dat Glastuinbouw Nederland nadrukkelijk een rol speelt in het streven naar oplossingen. “Zowel bij calamiteiten, zoals in Delfgauw, als voor de doelstellingen op langere termijn. Beleidsmedewerkers zitten direct aan tafel, dat is essentieel. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bestuurlijk overleg waarbij de waterschappen en gemeentes betrokken zijn. Met elkaar zijn de afgelopen jaren op polderniveau beslissingen genomen om te komen tot noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In het verlengde daarvan worden richtlijnen opgesteld die de telers moeten naleven.”

Harde aanpak
Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers. “Zij moeten de aanbevelingen oppakken en met elkaar werken aan een beter imago van de glastuinbouw. Op gebied van waterkwaliteit ligt de sector immers voortdurend onder een vergrootglas. Het zal niet verbazen dat ik vind dat bedrijven die bewust lozen op het oppervlaktewater hard moeten worden aangepakt. Zij vervuilen niet alleen de omgeving, maar ook de reputatie van de glastuinbouw. En vergeet niet dat elk incident een negatieve invloed heeft op het middelenpakket voor de komende jaren. Daar moet iedereen zich bewust van zijn.”

Beluister via deze link de podcast KasGesprek van Glastuinbouw Nederland over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarin spreekt Roger Abbenhuijs met Arthur van den Berg (themaspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland) en met Robbert Ballings (senior handhaver Hoogheemraadschap Delfland).

Meer nieuws