Telers Oostland aan de slag met uitdagingen rondom gietwater

Afgelopen zomer hebben twee stagiairs van de Haagse Hogeschool onderzocht hoe telers in de regio Oostland aankijken tegen de problematiek rondom de toekomst van de gietwatervoorziening. Tevens hebben zij in beeld gebracht welke oplossingen de telers zien én hoe de telers betrokken willen en kunnen worden in het transitietraject.

Accez ; De waarde van Water
Binnen het Accez project ‘Waarde van Water in de Greenport West-Holland’ is de glastuinbouwsector een belangrijke waterafhankelijke sector. In de toekomst verwachten we minder vanzelfsprekendheid wat betreft de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed water. De kans op perioden van wateroverlast of droogte neemt toe. Het grondwatergebruik staat onder druk. Om circulair en duurzaam om te gaan met water in de regio is een integrale samenwerking van belang. Deze samenwerking is nodig omdat vraagstukken op het gebied van water vaak complex en veelzijdig zijn, waardoor gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. Door middel van samenwerking tussen verschillende partijen kan er in de toekomst innovatiever en duurzamer met water worden omgegaan, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

Telers betrokken bij gietwatervraagstuk
Afgelopen zomer hebben twee stagiairs van de Haagse Hogeschool (Opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling- Climate & Management) de opdracht gekregen om binnen dit Accez-project te onderzoeken hoe telers betrokken kunnen en willen worden in dit samenwerkingsverband. Hiertoe hebben zij een enquête opgesteld en verstuurd naar de glastuinders in de regio Oostland en vervolgens de resultaten verwerkt. Hiermee is een beeld gekregen van de belangen van de telers en hun visie op de toekomst voor wat betreft de beschikbaarheid van gietwater. Binnen de enquête is ingegaan op verschillende thema’s om op ieder vlak de behoeften van de glastuinder in beeld te kunnen krijgen.

Resultaten enquête
Om te beginnen zijn zij ingegaan op ‘klimaatverandering binnen de glastuinbouwsector’. Hieruit bleek dat het merendeel van de glastuinders bewust is van de gevolgen van wateroverlast/droogte, bekend is met het mogelijk aflopen van het brijnbeleid en nog niet met enorme gevolgen van piekneerslagen/droogte te maken heeft gehad.
Uit het thema ‘watergebruik binnen de glastuinbouw en omgeving’ bleek dat het merendeel van de glastuinders water ziet als dienst die betaalbaar, constant, betrouwbaar en kwalitatief geregeld moet worden. Op het moment wordt voor gietwater vooral gebruik gemaakt van bovengrondse hemelwateropslag en van grondwater. Als alternatief voor grondwater wordt gedacht aan het uitbreiden van de bovengrondse wateropslag en het injecteren van regenwater in de bodem. De helft van deze groep telers geeft aan dat zij bij minder beschikking tot grondwater een probleem zullen ondervinden binnen de onderneming.

Samenwerking overheden
Uit het thema ‘Ondernemerschap en ruimtelijke omgeving’ bleek dat het merendeel van de glastuinders het belangrijk vindt als bedrijf bij te dragen aan het verbeteren van waterkwaliteit/natuur. Wel geven zij aan meer kennis over alternatieven nodig te hebben om gericht stappen te kunnen maken wat betreft duurzaam watergebruik.
Uit het slotthema ‘Participatie in het project’ bleek dat het merendeel van de glastuinders graag in samenwerking treedt met gemeente/waterschap en andere overheden om tot duurzame oplossingen te komen.

Meer informatie
Lees meer over de resultaten in de bijgevoegde infographics. Meer over het Accez-project is te lezen via deze link naar de projectpagina.

Meer nieuws