Teeltadvies water en bemesting: wat is de speelruimte voor oplopende natriumcijfers?

Geerten van der Lugt (Adviseur gewas, water en plantvoeding)

Onderzoek heeft bevestigd dat we met hogere natriumcijfers in het wortelmilieu kunnen werken. Zeker als bij de teelten de EC omhoog gaat, kan het Na ook mee omhoog. Voor paprika zou dit tot 10 mmol/l kunnen gaan, voor tomaat nog hoger: 12-16 mmol/l. Dat is een verruiming van 60-70%.

Voor andere gewassen veronderstel ik een vergelijkbare toename, mits het gewas niet zeer zoutgevoelig is. Er dient wel een hoeveelheid EC over te blijven voor de nutriënten. Het verschilt per gewas, maar dat is in de orde van 1,5-2,5 mS/cm. 
Het is mooi dat er meer speelruimte is voor oplopende natriumcijfers, maar wat betekent dat eigenlijk voor de teelt en voor de irrigatie? Als we even wat rekenen: Bij een Na cijfer van 6 mmol/l zit er per ha ongeveer 8 kg natrium in het wortelmilieu. Bij een hoger Na cijfer van 10 mmol/l is dat 14 kg natrium. De ruimte is dan 6 kg natrium.

Speelruimte
Stel dat je uitgangswater gaat gebruiken met 1 mmol/l natrium en je recirculeert met 30% drainwater.  Op een aardige zomerdag geef je al gauw 6 l/m2 (4,2 liter nieuw water) en daarmee 1 kg natrium per ha per dag aan het wortelmilieu. Als het gewas daar niets van opneemt, dan blijkt dat je binnen een week je speelruimte hebt opgebruikt. Bij droog weer is een week best wel de moeite. Bij water met hogere Na cijfers gaat het natuurlijk sneller.
Als er perioden zijn met langdurig en extreem droog weer – en telers gedwongen worden om water van mindere kwaliteit te gebruiken – is de speelruimte ook zomaar benut. Het geeft maar aan dat ondanks de speelruimte het toch zaak is om zo lang mogelijk water van goede kwaliteit te gebruiken.
Ik vermoed dat er meer speelruimte mogelijk is als er rassen worden ontwikkeld die zouttoleranter zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar zouttolerantie, ook in Nederland (bijvoorbeeld bij Salina Farms op Texel), maar voor de glastuinbouw is dat dus ook interessant.

Meer nieuws