Technieken voor ondersteuning emissieloze teelt

De kosten voor water en meststoffen zijn maar een klein deel van de kosten van de bedrijfsvoering. Desondanks is kwaliteit van recirculatiewater een steeds belangrijker onderwerp van aandacht. De regelgeving rond lozen van drainwater verkleint de mogelijkheid tot het ‘resetten’ van de samenstelling van het recirculatiewater. De laatste jaren hebben telers ervaring opgedaan met verschillende technieken die de waterkwaliteit kunnen verbeteren en daarmee een emissieloze teelt in 2027 mogelijk moeten maken.

Voor een aantal van deze technieken zijn de ervaringen van telers verzameld en zijn korte filmpjes gemaakt waarin deze telers hun ervaringen delen. De filmpjes zijn gemaakt in het kader van het WaterEvent 2019, waar waterkwaliteit binnen een emissieloze teelt centraal stond. Van belang voor een emissieloze teelt is dat er zo min mogelijk ongewenste stoffen in het teeltsysteem ingebracht worden, omdat ze anders actief verwijderd moeten worden.

Bekijk de filmpjes hier.

De getoonde technieken zijn onder te verdelen op basis van de verschillende plaatsen in het teeltsysteem waar ze op ingrijpen en bijdragen aan een emissieloze teelt. Het gaat hierbij om technieken voor het ontsmetten van recirculatiewater (1, 2 en 3), filteren van vuil drainwater (4 en 5), schoon houden van het teeltsysteem (6, 7, 8, 9 en 10), het terugwinnen van verdampingswater (11) en bemesten met inbreng van zo min mogelijk natrium (12).

Wilt u reageren op een van deze filmpjes of ziet u voor uw teelt knelpunten in het bereiken van een emissieloze teelt, stuur dan een mail naar: Jim van Ruijven, jim.vanruijven@spam-protectwur.nl.

Meer nieuws