Simpele en robuuste oplossingen voor silo’s en bassins

Piet Lugtigheid (Handhaver waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland)

Soms is de simpelste oplossing voor een probleem ook de beste. Of anders in ieder geval de goedkoopste. Het waterschap komt in de praktijk veel situaties tegen die vragen om creativiteit. Hier zijn drie van zulke oplossingen beschreven.

Klik op de titel om de afbeelding te openen.

Tekening 1: Juiste volumemeting in moeilijke omstandigheden
Als je water uit een watersilo loost via een overstortleiding, is het een uitdaging om te meten hoeveel water er doorstroomt. Het is namelijk lastig om een watermeter in de standpijp te monteren. Bovendien is de meting onnauwkeurig. Dat komt doordat het water bij het leeglopen aan de wand van de standpijp ‘plakt’ terwijl in het midden van de buis lucht zit. Zowel het volume water als lucht gaat door de meter, wat resulteert in een te hoge meting, omdat de volumemeter niet volledig met water is gevuld.

De oplossing is om een klokpomp met vlotter in de silo te hangen. Als de pomp bij het maximale waterniveau aanslaat, gaat het water via een afvoerleiding naar een punt waar gemakkelijk een meter in te bouwen is. Hier is de meting wel nauwkeurig, omdat de buis voor 100% met water is gevuld. Na de meter gaat de buis terug naar de overstort- of doorloopleiding bovenin de silo. Vanzelfsprekend moet de klokpomp aanslaan onder het overloopniveau van de standpijp. Verder moet dit water niet onder de zuiveringsplicht vallen. 

Tekening 2: Voorkomen instroming van drijfvuil
Een silo die buiten staat, kan vervuild raken met bladeren of ander drijfvuil. Wanneer je water vanuit deze silo door laat lopen naar een andere silo of installaties, kan deze vervuiling verderop in het watersysteem verstoppingen en ongemakken veroorzaken.

De oplossing is om het inlaatpunt van de leiding onder het wateroppervlak te leggen. Dat is simpel mogelijk met een omgekeerde U-leiding. Een klein gaatje in de bovenzijde is nodig om heveling te voorkomen.

Tekening 3: Eenvoudige overstortvoorziening regenwateropslag
Bij bassins kleiner dan 3500 m2 per ha kas, die naast regenwater ook condenswater uit de kas ontvangen, is een overstortvoorziening voor het bassin of silo verplicht.

First flushvoorzieningen kunnen behoorlijk prijzig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektrisch aangedreven kleppen in de aanvoerleiding naar de regenwateropslag, die bij een bepaald maximumniveau in werking treden. Ook een systeem met een vlotter heeft nadelen: de bewegende delen slijten en het rubber is gevoelig voor zonlicht.

De oplossing is een goedkoop systeem zonder bewegende delen. De tekening laat zo’n simpele oplossing zien. Zodra het maximum niveau is bereikt, stroomt het water vanaf het kasdek rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Een gaatje in de leiding is weer nodig om heveling te voorkomen.

Als aanvoer en overloop dicht bij elkaar liggen, geldt de situatie zoals in de tekening. Bij een lang bassin, waar de aanvoer aan de ene kant ligt en de overstort aan de andere kant, is ook een soortgelijk systeem mogelijk. Dan gaat de inlaatbuis eerst over de bodem van het bassin naar de andere kant. Daar komt vervolgens het T-stuk met de overloop. Het aanvoerwater blijft dus in de buis tot aan het T-stuk en mengt tijdens dat traject niet met het bassinwater.

Meer nieuws