Schoon de teeltwisseling in door systeemreiniging tijdens teelt

Jan van Staalduinen

Systeemreiniging tijdens de teelt krijgt de laatste jaren meer aandacht. Dat is terecht, stelt Harm Vogels van Intracare uit Veghel. “Wanneer je het watersysteem tijdens de teelt met de juiste middelen schoonhoudt, ben je tijdens de teeltwisseling veel sneller klaar. Bovendien hoef je dan geen chloor of salpeterzuur te gebruiken en is het volume afvalwater veel lager.”

Vogels weet waarover hij praat. Samen met zijn collega’s volgde hij de afgelopen jaren meerdere kwekerijen die hun watersysteem jaarrond schoonhouden met zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide Intra Hydrocare, dat het bedrijf volledig in eigen beheer produceert.

Biofilm voorkomen
De technical salesmanager: “Gedurende het jaar houd je voortdurend de vinger aan de pols om te controleren of het product doet wat het moet doen en of de dosering omhoog of omlaag moet. De teeltwisseling vormt het sluitstuk van die routine. Het is dé kans om met eigen ogen te zien of het systeem van binnen werkelijk schoon is gebleven.”
Wat Vogels tijdens zo’n grondige inspectie beslist niet wil zien, is biofilm in het inwendige van het watergeefsysteem. “Toepassing van het middel is er nu juist op gericht om de vorming van biofilm in waterleidingen en druppelaars te voorkomen”, zegt hij ten overvloede. “Het breekt minder snel af dan ongestabiliseerde waterstofperoxide, waardoor het verder doordringt in het systeem.

Reinigen tijdens teeltwissel overbodig
Voordat toevoeging van waterstofperoxide aan het gietwater in zwang raakte, kostte het verwijderen van biofilm veel tijd, moeite en agressieve middelen. Vogels: ”Tot voor kort was het gebruikelijk om het systeem tijdens de teeltwissel vol te zetten met bijvoorbeeld salpeterzuur. Voor irrigatiesystemen die tijdens de teelt worden onderhouden met Hydrocare is deze reiniging overbodig. Dat blijkt ook wanneer druppelaars en druppelslangen aan de binnenkant worden bekeken, brandschoon en dus zinloos om opnieuw te reinigen tijdens de teeltwissel.
Omdat het water in het irrigatiesysteem enige tijd stilstaat tijdens de teeltwissel kan de kwaliteit weer snel teruglopen. Daarom is het belangrijk om het middel tijdens het voldruppelen van de matten direct toe te passen. Nieuwe vorming van biofilm wordt hiermee voorkomen en de jonge planten krijgen direct de best mogelijke waterkwaliteit.

Besparing op arbeid
Tenzij er sprake is van hard water en flinke kalkaanslag in de leidingen, is het aan te raden om tijdens een teeltwissel te reinigen met zuren. In Nederland komt deze mate van sterke kalkverontreiniging echter nauwelijks voor. “Hiermee kunnen we dus het lozen van water met verhoogde concentraties van zuren behoorlijk beperken. Een ander voordeel is de besparing op arbeid die nodig is bij het reinigen van het irrigatiesysteem tijdens de teeltwissel.”

Meer nieuws