Richard van der Lans: ‘Door zuiveringsplicht monitoren we beter de interne waterstroom’

Arend Roses in Maasland teelt op elf hectare, verdeeld over twee vestigingen, rozen in steenwol op teeltgoten. Het rozenbedrijf heeft acht exclusieve variëteiten, hoofdzakelijk rood en wit en daarnaast een diversiteit aan kleuren. De compagnons Remco van der Arend en Richard van der Lans vormen de directie.

Het uitgangswater voor de teelt is regenwater dat in een bassin wordt opgevangen. “Wanner het regenwaterbassin nog maar voor de helft is gevuld, gaan we het aanvullen met omgekeerde osmosewater”, zegt Richard van der Lans. “We wachten bewust niet te lang, omdat we anders te weinig buffer hebben. We willen bij te lage waterstand in het bassin ook geen last hebben van algen, schimmels op de bodem en uitwerpselen van vogels. We proberen het bassin algenvrij te houden door te sturen op de pH met een waarde van vijf.” Dit jaar is het regenwaterbassin eerder naar een lager niveau gezakt; later is het bassin wel weer voller gekomen.

Ultrafiltratie
Het drainwater wat uit de teelt terugkomt, gaat de vuil drainsilo in. Dat water wordt ontsmet door middel van ultrafiltratie. Van der Lans: “Het voordeel hiervan is dat er geen nitriet ontstaat, zoals door UV-licht.” Als voorfiltratie wordt een doekfilter toegepast, wat de hoeveelheid spoelwater in vergelijking met een zandfilter behoorlijk beperkt.
De installatie van de ultrafiltratie is met actief kool uit te breiden, waardoor het als zuiveringsinstallatie is goedgekeurd volgens de BZG-lijst. “Op deze manier kunnen we de waterstroom zuiveren. Dat passen we nog niet toe, omdat we nog wachten op de plannen van het zuiveringscollectief MDel04. De meest interessante oplossing lijkt de afvoer van vuil water voor zuivering naar AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Maar stel dat het aan het eind van dit jaar niets wordt met het zuiveringscollectief, zullen we toch zelf ons probleem moeten oplossen”, aldus de rozenteler.

Zuiveringsplicht
Het interne water wordt steeds belangrijker. “Door de zuiveringsplicht zijn we wel scherper geworden als het gaat om water. We weten nu beter hoe de waterstromen door het bedrijf lopen en hebben door monitoring meer inzicht gekregen. Nu we meer weten, kunnen we sturen op een betere waterkwaliteit. Hierdoor kunnen we het teeltwater langer binnen houden.”
Van der Lans is tot slot van mening dat er nog eens goed naar het excessenbeleid van het waterschap gekeken moet worden. Hij noemt als voorbeeld de teeltwisseling, die bij rozen één keer in de tien jaar plaatsvindt. “Er moet ruimte zijn om zeer grote waterstromen samen te managen, in mijn ervaring was het een eenzijdig gesprek met het waterschap met een teleurstellend antwoord.”

Meer nieuws